Nederlandsch Economisch-Historisch Archief

100 jaar NEHA (1914-2014)

100 jaar geleden, op 2 april 1914, stonden N.W. Posthumus, W.S. Unger en H.G. Elink Schuurmann aan de wieg van de Vereniging het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA). Doel van het NEHA was en is nog steeds "[...] het verzamelen, bewaren en bewerken van het bronnenmateriaal [...] voor de economische geschiedenis van Nederland [...] in den ruimsten zin des woords".

Nu, 100 jaar later, behoort de collectie van het NEHA tot de top-collecties op economisch-historisch gebied in de wereld. 100 jaar NEHA is meer dan 100 jaar verzamelen, maar ook 100 jaar een publicatieplatform bieden en 100 jaar economisch-historisch onderzoek faciliteren en stimuleren.

Het 100-jarig bestaan zal worden gevierd met een feestelijke bijeenkomst in het Trippenhuis van de KNAW te Amsterdam op vrijdagmiddag 27 juni. Tijdens deze bijeenkomst zullen onder meer Joel Mokyr en Jan de Vries hun visie geven op verleden, heden en toekomst van de economische geschiedenis in Nederland. Andere sprekers waaronder Paul Schnabel geven hun visie op de actualiteit van de economische geschiedenis. Tijdens deze jubileumbijeenkomst zal ook een extra dik TSEG-100 jaar NEHA-nummer worden gepresenteerd met ruim tien historiografische bijdragen van prominente collega’s over de ontwikkeling van de beoefening van de economische geschiedenis in Nederland in de afgelopen 100 jaar. Belangstellenden voor de jubileumbijeenkomst op vrijdagmiddag 27 juni te Amsterdam worden verzocht zich aan te melden bij: 100jaarNEHA@iisg.nl

Klik hier voor het programma van 27 juni 2014.

Andere activiteiten en publicaties binnen het kader van 100 jaar NEHA zijn:

• Bij het NEHA in Amsterdam wordt in een tentoonstelling een beeld gegeven van de belangrijkste activiteiten van het NEHA in de afgelopen 100 jaar

• In het Historisch Nieuwsblad verschijnt een reeks artikelen over opmerkelijke economisch-historisch gebeurtenissen, zoals de 'vergissing van Heldring', verschenen in Historisch Nieuwsblad januari 2014

• Het NEHA is samen met het OGC organisator van het jaarlijkse congres van de European Business History Association (EBHA) die dit jaar in Utrecht zal worden gehouden van 21 tot en met 23 augustus (zie website https://www.ebha-2014.eu)

Een verborgen schat

Onder de schatten die het Stadsarchief Amsterdam (SAA) herbergt, bevindt zich een collectie archieven betreffende de familie Van Eeghen en de firma Van Eeghen & Co. Het is een flinke verzameling: ruim honderd strekkende meter van de firma en zo’n tachtig meter van verschillende familieleden, echter niet geïnventariseerd. Een groepje van zes masterstudenten dat aan het college van Joost Jonker deelnam, kreeg een tweeledige taak. Na een inleiding op het SAA over archiefzorg en ordeningsprincipes begonnen ze met het ordenen van grote series archiefstukken als de correspondentie, om op die manier de firma wat te leren kennen. Vervolgens mochten ze naast het ordenen zelf een onderzoek uitvoeren dat moest uitmonden in een posterpresentatie over het gekozen onderwerp.
Lees meer >>

Nieuwe aflevering TSEG

In het laatste nummer van het TSEG een special over het Ottomaanse Rijk. Bijdragen van Erik-Jan Zürcher ('Introduction. The socio-economic history of ethnic violence in the late Ottoman Empire'), Sinan Dinçer ('The Armenian massacre in Istanbul (1896)'), van Y. Dogan Çetinkaya ('Patterns of social mobilisation. In the elimination of the Greek Orthodox population 1908-1914'), van Emre Erol ('Organised chaos as diplomatic ruse and demographic weapon. The expulsion of the Ottoman Greeks (Rum) from Foça, 1914') en van Ugur Ümit Üngör ('Property and family. Mobilisation for violence during the Armenian genocide'). Natuurlijk ook recensies.

Verslag NEHA 2012

Het Verslag 2012 economisch-historische activiteiten NEHA-IISG is nu online beschikbaar.

Lancering Clio Infra Website

Op vrijdag 21 juni werd aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis de Clio Infra website gelanceerd. Via deze website worden economisch historische datasets met een tijdspanne van 2 tot 5 eeuwen publiekelijk en vrijelijk beschikbaar gesteld voor onderzoek naar wereldwijde ongelijkheid.

De lancering werd omlijst met sprekers, Jan Luiten van Zanden (NEHA/Universiteit Utrecht), Henk Wals (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis), Pearl Dykstra (KNAW), Reinoud Bosch (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) en Frank van Cappelle (Statsilk).

Oude tijdschriften online

De Koninklijke Bibliotheek vindt dat alle boeken, kranten en tijdschriften die sinds 1470 in Nederland zijn verschenen, digitaal beschikbaar moeten komen. Er is weer een stap gezet op deze weg, nu de webdienst Tijdschriften 1850-1940 is gelanceerd. Vanaf 15 februari zijn 1,5 miljoen pagina’s van 80 Nederlandse tijdschriften gratis online in te zien. Het zijn tijdschriften uit de periode 1850–1940 onder meer op het gebied van wetenschap, recht, politiek en economie.

Subsidie

Vlak voor het einde van het jaar kreeg het IISG bericht dat een schenking van de Stichting Boek en Wurm in 2013 tegemoet kan worden gezien. De schenking gaat onder meer naar de conservering en restauratie van de collectie Handboeken en Traktaten voor de Koopman van het NEHA.

top