Nederlandsch Economisch-Historisch Archief

Toespraken Jan de Vries en Joel Mokyr op 27 juni 2014

Op veler verzoek zijn hier de toespraken van Jan de Vries en Joel Mokyr, gehouden op 27 juni 2014 bij gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het NEHA te downloaden. De toespraak van Jan de Vries was getitled De economische geschiedenis in Nederland: verleden en toekomst (met powerpoint). Joel Mokyr sprak over de relatie economie en economische geschiedenis onder de titel Pas op! De economen komen er aan! (met powerpoint). Behalve de toespraken zijn van beiden ook respectievelijk de illustraties en de de powerpoint presentatie (omgezet naar pdfs) te raadplegen.

Verslag 100 jaar NEHA op 27 juni 2014

Op de site historici.nl heeft collega Henk Looijesteijn een verslag geschreven over de feestelijke jubileummiddag op 27 juni. Klik hier om dit verslag te lezen.

Jan Luiten van Zanden over 100 jaar NEHA

Naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van het NEHA is Jan Luiten van Zanden uitgenodigd om in het NTR programma 'De Kennis van Nu' te spreken over economische geschiedenis in het algemeen en het NEHA in het bijzonder. Klik hier om dit programma nogmaals te beluisteren.

NEHA Jaarboeken en Bulletin digitaal

Bij gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan leek het de stichting het NEHA een mooi cadeau aan economisch-historisch Nederland (en daarbuiten) om de tussen 1915 en 2003 verschenen jaarboeken en bulletins te digitaliseren. In een periode van bijna 90 jaar gaf het NEHA niet alleen het bekende groene Jaarboek uit (1915-2003) maar was zij (mede) verantwoordelijk voor de uitgave van het Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek (1984-1993), Economic and Social History in the Netherlands (1989-1996) en het NEHA Bulletin (1987-2003). Nu zijn al deze publicaties online beschikbaar, meer dan 800 artikelen, 1200 recensies, boekaankondigingen, kronieken en verslagen, ruim 30.000 doorzoekbare pagina’s.

De inhoud is op twee manieren te bereiken. Alle artikelen zijn te vinden via het zoeksysteem van het IISG/NEHA (zoeken in catalogus, klik 'articles') en de gehele inhoud van jaarboeken en bulletin is via de website van het instituut te vinden (zoeken via website). Zowel via de website als via search kom je bij een jaarboek en klik bij 'Full text' op de http://hdl.handle.net/... Nadat de pdf geopend is kan via de inhoudsopgave het gewenste artikel aangeklikt worden. Uiteraard zal de inhoud ook te vinden zijn via externe zoekmachines als Google, Bing en Yahoo.

Levensverzekering Maatschappij Utrecht

In 2013 is het economisch-historisch en typografische deel van de collectie van de Levensverzkering Maatschappij Utrecht in bruikleen gegeven aan het NEHA. Met de komst van deze gespecialiseerde collectie heeft zowel het NEHA als het IISG zich kunnen versterken op niet alleen het gebied van de geschiedenis van de (levens)verzekering, maar ook op het terrein van de economische geschiedenis in het algemeen. Via de catalogus van IISG/NEHA zijn de werken in de collectie, herkenbaar aan de toevoeging UB in de signatuur, op te vragen en te raadplegen. Voor een uitgebreide presentatie ga naar de site van het IISG.

100 jaar NEHA en Amsterdam

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het NEHA schreef Jacques van Gerwen een artikel over de nauwe band tussen het NEHA en Amsterdam onder de titel 'Het NEHA: een economisch-historische schatkamer in Amsterdam'. Klik op de titel om het artikel te lezen.

100 jaar NEHA (1914-2014)

100 jaar geleden, op 2 april 1914, stonden N.W. Posthumus, W.S. Unger en H.G. Elink Schuurmann aan de wieg van de Vereniging het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA). Doel van het NEHA was en is nog steeds "[...] het verzamelen, bewaren en bewerken van het bronnenmateriaal [...] voor de economische geschiedenis van Nederland [...] in den ruimsten zin des woords".

Nu, 100 jaar later, behoort de collectie van het NEHA tot de top-collecties op economisch-historisch gebied in de wereld. 100 jaar NEHA is meer dan 100 jaar verzamelen, maar ook 100 jaar een publicatieplatform bieden en 100 jaar economisch-historisch onderzoek faciliteren en stimuleren.

Het 100-jarig bestaan zal worden gevierd met een feestelijke bijeenkomst in het Trippenhuis van de KNAW te Amsterdam op vrijdagmiddag 27 juni. Tijdens deze bijeenkomst zullen onder meer Joel Mokyr en Jan de Vries hun visie geven op verleden, heden en toekomst van de economische geschiedenis in Nederland. Andere sprekers waaronder Paul Schnabel geven hun visie op de actualiteit van de economische geschiedenis. Tijdens deze jubileumbijeenkomst zal ook een extra dik TSEG-100 jaar NEHA-nummer worden gepresenteerd met ruim tien historiografische bijdragen van prominente collega’s over de ontwikkeling van de beoefening van de economische geschiedenis in Nederland in de afgelopen 100 jaar. Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan Hans Clevers, president van de KNAW.
Belangstellenden voor de jubileumbijeenkomst op vrijdagmiddag 27 juni te Amsterdam worden verzocht zich aan te melden bij: 100jaarNEHA@iisg.nl

Klik hier voor het programma van 27 juni 2014.

Andere activiteiten en publicaties binnen het kader van 100 jaar NEHA zijn:

• Bij het NEHA in Amsterdam wordt in een tentoonstelling een beeld gegeven van de belangrijkste activiteiten van het NEHA in de afgelopen 100 jaar

• Het NEHA Jaarboek en het NEHA Bulletin, alsmede het Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek en Economic and Social History in the Netherlands zullen vanaf 27 juni online beschikbaar zijn

• In het Historisch Nieuwsblad verschijnt een reeks artikelen over opmerkelijke economisch-historisch gebeurtenissen, zoals de 'vergissing van Heldring', verschenen in Historisch Nieuwsblad januari 2014

• Het NEHA is samen met het OGC organisator van het jaarlijkse congres van de European Business History Association (EBHA) die dit jaar in Utrecht zal worden gehouden van 21 tot en met 23 augustus (zie website https://www.ebha-2014.eu)

Een verborgen schat

Onder de schatten die het Stadsarchief Amsterdam (SAA) herbergt, bevindt zich een collectie archieven betreffende de familie Van Eeghen en de firma Van Eeghen & Co. Het is een flinke verzameling: ruim honderd strekkende meter van de firma en zo’n tachtig meter van verschillende familieleden, echter niet geïnventariseerd. Een groepje van zes masterstudenten dat aan het college van Joost Jonker deelnam, kreeg een tweeledige taak. Na een inleiding op het SAA over archiefzorg en ordeningsprincipes begonnen ze met het ordenen van grote series archiefstukken als de correspondentie, om op die manier de firma wat te leren kennen. Vervolgens mochten ze naast het ordenen zelf een onderzoek uitvoeren dat moest uitmonden in een posterpresentatie over het gekozen onderwerp.
Lees meer >>

Lancering Clio Infra Website

Op vrijdag 21 juni werd aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis de Clio Infra website gelanceerd. Via deze website worden economisch historische datasets met een tijdspanne van 2 tot 5 eeuwen publiekelijk en vrijelijk beschikbaar gesteld voor onderzoek naar wereldwijde ongelijkheid.

De lancering werd omlijst met sprekers, Jan Luiten van Zanden (NEHA/Universiteit Utrecht), Henk Wals (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis), Pearl Dykstra (KNAW), Reinoud Bosch (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) en Frank van Cappelle (Statsilk).

top