BARN Index

Nederlandsch Economisch-Historisch Archief

logo NEHA

NEHA: BedrijfsArchieven Register Nederland


BARN

 • Bankwezen
 • Basis-metaal-, metaalproduktenindustrie en scheepsbouw
 • Machine-, electrotechnische en transportmiddelenindustrie
 • Openbare nuts- en communicatiebedrijven
 • Voedings- en genotmiddelenindustrie
 • Textiel-, kleding-, leder-, schoen en andere lederindustrie
 • Zee-, binnen- en luchtvaart
 • Hout-, meubel-, bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie
 • Bouwnijverheid en -installatiebedrijven
 • Papier-, papierwaren-, grafische industrie en uitgeverijen
 • Spoorwegen en wegvervoer
 • Delfstoffenwinning en chemische industrie
 • Groot- en tussenhandel
 • Detailhandel
 

ZOEK VERDER IN DE
NEHA/IISG CATALOGUS


Over het BedrijfsArchieven Register Nederland

Het BedrijfsArchieven Register Nederland (BARN) bevat gegevens over bewaard gebleven (historische) bedrijfsarchieven in openbare archiefbewaarplaatsen, bij ondernemingen of in particuliere collecties. Het wordt beheerd door het Nederlandsch Economisch Historisch Archief (NEHA) te Amsterdam. Na een aantal kleinere proefprojecten hield het NEHA in 1990-1993 een omvangrijke enquete onder de ca 10.000 grootste bedrijven van Nederland, die een gemiddelde respons van 15-20% opleverde. Daarnaast werd informatie ingewonnen bij vele Nederlandse archiefinstellingen. Uiteindelijk werden meer dan 5.000 archiefcollecties in kaart gebracht. Het zo verkregen overzicht wordt sindsdien door het NEHA bijgehouden.

De resultaten werden in 1992-1993 gepubliceerd in de reeks Historische Bedrijfsarchieven, waarin de volgende delen verschenen:

 1. Bankwezen
 2. Basis-metaal-, metaalproduktenindustrie en scheepsbouw
 3. Machine-, electrotechnische en transportmiddelenindustrie
 4. Openbare nuts- en communicatiebedrijven
 5. Voedings- en genotmiddelenindustrie
 6. Textiel-, kleding-, leder-, schoen en andere lederindustrie
 7. Zee-, binnen- en luchtvaart
 8. Hout-, meubel-, bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie
 9. Bouwnijverheid en -installatiebedrijven
 10. Papier-, papierwaren-, grafische industrie en uitgeverijen
 11. Spoorwegen en wegvervoer
 12. Delfstoffenwinning en chemische industrie
 13. Groot- en tussenhandel
 14. Detailhandel

Eerder (1988) was reeds een overzicht van bedrijfsarchieven in de verzekeringsbranche verschenen onder de titel Sporen van leven en schade. Alle delen zijn voorzien van een uitvoerige historische inleiding. De meeste zijn nog te verkrijgen bij de uitgever, de Aksant Academic Publishers.

BARN is op initiatief van het NEHA tot stand gekomen met steun van de toenmalige ministeries van Onderwijs & Wetenschappen en Welzijn, Volksgezondheid & Cultuur en de verschillende branche-organisaties van het Nederlandse bedrijfsleven.


Overzicht
De archieven zijn gerangschikt volgens de Standaard Bedrijfsindeling van het Centraal Bureau van de Statistiek. Op dit moment zijn de volgende rubrieken te raadplegen:

81: Bankwezen

NVBDe electronische versie van BARN 81: Bankwezen is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Nederlandse Vereniging van Banken.


logo NEHA

Het BedrijfsArchieven Register Nederland (BARN) wordt onderhouden door het Nederlandsch Economisch Historisch Archief, dat zich aanbevolen houdt voor aanvullingen en opmerkingen.