BARN Index

NEHA: BedrijfsArchieven Register Nederland

81: Bankwezen: Bankiers


BARN

81: Bankwezen

 

ZOEK VERDER IN DE
NEHA/IISG CATALOGUS


Beels & Co, De Clercq & Boon Hartsinck
Amsterdam (1946-1956). Voorlopers: Beels & Wendelaer (1917) en Beels & Co (1928). Voortzetting: R. Mees & Zoonen (1956).
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1928-1956
opmerking: vormt een geheel met archief Hope & Co.
Adolph Boissevain & Co
Amsterdam (1875-1917). Voortzetting: Pierson & Co.
Bewaarplaats
naam: MeesPierson NV Historisch Archief
periode: 1875-1917
omvang: onbekend
ontsluiting: nee
Borski & Zoon, Weduwe
Amsterdam.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1765-1884
omvang: 1 meter
inhoud: ingekomen brieven
opmerking: ook aanwezig in archief Hope &Co.
Brinkman & Co
Haarlem (-1941). Voortzetting: Heldring & Pierson (1930).
Verblijfplaats archief onbekend
Chabot & Co, Gebroeders
Rotterdam (1770-1921). Voortzetting: Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Rotterdam
omvang: 68 meter
ontsluiting: R.H. Krans, Inventaris van de bedrijfsarchieven van Chabot, Kassiers en Makelaars in Assurantiën te Rotterdam 1776-1936 (Rotterdam, 1980) met index op circulaires
opmerkingen: kassiers en makelaars in assurantiën; zie ook familie-archief Chabot
Furnée & Co
's-Gravenhage (1867-1973). In 1959 werd reeds een belangengemeenschap opgezet tussen Pierson, Heldring & Pierson en Furnée & Co. Voortzetting: Pierson, Heldring & Pierson.
Bewaarplaats
naam: MeesPierson NV Historische Archief
periode: onbekend
omvang: onbekend
Gilissen Bankiers NV, Theodoor
Amsterdam (1881-). Vanaf 1962 een NV; thans onderdeel van KBL European Private Bankers S.A. (KBL epb).
Bewaarplaats
naam: Th. Gilissen, Amsterdam
periode: 1888-1985
omvang: 339 meter
ontsluiting: inventaris
Gleichman & Van Heemstra
Opvolger: CLN Oyens & van Eeghen.
Bewaarplaats
naam: Generale Bank/Oyens & Van Eeghen
ontsluiting: nee
Haarlemsche Bankvereeniging NV
Haarlem (1864-1943). Tot 1916 was de naam uitgebreider namelijk Haarlemsche Bankvereeniging Teding van Berkhout & De Clercq CV. In 1917 gefuseerd met de Hollandsche Crediet- en Depositokas Mees & Ritsema CV. In 1930 overgenomen door de Twentsche Bank NV. Officieel ontbonden in 1941 en in 1943 geliquideerd.
Bewaarplaats 1
naam: Historisch Centrum Overijssel
ontsluiting: A.J. Mensema, Inventaris van de archieven van de Twentsche Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co., sedert 1917: De Twentsche Bank NV (1796) 1861-1964 (1984) (Zwolle, 1996) - ook online beschikbaar (HTML)
Bewaarplaats 2
naam: Archiefdienst voor Kennemerland
periode: 1865-1907
inhoud: reglementen, circulaires, registers
Havelaar en Zoon, Jan
Rotterdam (1781-1918) Voortzetting: Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Rotterdam
periode: 1808-1922
omvang: 14 meter
ontsluiting: nee
Heldring & Co
Amsterdam. Voortzetting: Heldring & van Marken (1946).
Verblijfplaats archief onbekend
Heldring & Pierson
's-Gravenhage (1879-1958). In 1942 werd reeds een belangengemeenschap opgezet tussen Pierson & Co en Heldring & Pierson. Voortzetting: Pierson, Heldring & Pierson.
Bewaarplaats
naam: MeesPierson NV Historische Archief
ontsluiting: nee
Heldring & Van Marken
Amsterdam (1946-?). Voorlopers: Van Marken & Middendorp. Opvolgers: Pierson, Heldring & Pierson (1946).
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: (1872) 1899-1957
omvang: 0,4 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
opmerkingen: vormt een geheel met het archief Van Marken & Middendorp
Hoboken & Co, Van
Rotterdam (1922-1970). Voortzetting: Pierson, Heldring & Pierson.
Verblijfplaats archief onbekend.
Hörchner & Götzen
Amsterdam (1925-1970). Voortzetting: H. Oyens & Zonen.
Bewaarplaats
naam: Generale Bank/Oyens & Van Eeghen
ontsluiting: nee
Hope & Co
Amsterdam (1762-1966). Voortzetting: Mees & Hope.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1770-1966
omvang: 150 meter
ontsluiting: A.M. Bendien en J.C.A. Blom, Inventaris van de archieven van de firma Hope & Co en van gelieerde bedrijven en personen (1679) 1725-1965 (1978) (Amsterdam 1996)
Insinger & Co
Amsterdam (1779-   ). Voortzetting: in 1973 wordt de nieuwe naam Insinger Bankiers. Na 1976 geen bankactiviteiten meer.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1775-1980
omvang: 90 meter
ontsluiting: nee
opmerking: het archief is niet toegankelijk voor het publiek
Joukes & Oyens
Amsterdam (1797-1836). Naamswijzigingen: in 1815 H. Oyens; in 1825 H. Oyens & Zoon. Voortzetting: H. Oyens & Zonen (1836).
Bewaarplaats
naam: Generale Bank/Oyens & Van Eeghen; ook op andere plaatsen
Labouchere, Oyens & Co
Amsterdam 1881-1913. Overgenomen door de Rotterdamsche Bankvereeniging.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1883-1913
opmerking: vormt één geheel met Ketwich & Voombergen
Knox en Dortland, Weduwe VOF
Gouda (1842-1952). Voortzetting: Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief
periode: 1842-1951
omvang: 24,6 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
Lakenman & Zoon's Bank NV, Weduwe S.
Enkhuizen (1910-1936). Geliquideerd.
Bewaarplaats
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1910-1946
omvang: 0,5 meter
ontsluiting: dossierinventaris
toegankelijk: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek
Lanschot Bankiers, F. van
's-Hertogenbosch (1737-). Heden NV, tot 1978 een VOF. Werkt vanaf 1960 samen met de firma Vermeer & Co. (*1839).
Bewaarplaats 1
naam: F. van Lanschot Bankiers NV
periode: 1978-heden
omvang: 1000 meter
ontsluiting: ja
inhoud: bevat divers audio-visueel materiaal
Bewaarplaats 2
naam: Brabant Archieven
periode: 1737-1900
omvang: 25 meter
ontsluiting: Ch. Jeurgens en H. Meulenaars, Inventaris van het archief van de familie van Lansschot 1294-1900 (1982) ('s-Hertogenbosch 1994)
Links
Biografisch Woordenboek van Nederland (J.M.G. van Lanschot, 1900-1983)
Lippmann, Rosenthal & Co.
Amsterdam, Nieuwe Spiegelstraat (1859-1968). Voortzetting: Hollandsche Koopmansbank.
Verblijfplaats archivalia onbekend
opmerking: niet te verwarren met LIRO Sarphatistraat
Lissa & Kann
's-Gravenhage (1806-1966). Opvolger: Bankierskantoor van Lissa & Kann (1906). In 1940 overgenomen door Hope & Co. Voortzetting: Mees & Hope (1966).
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1800-1970
ontsluiting: nee
Links
Biografisch Woordenboek van Nederland (J.H. Kann, 1872-1944)
Loon & Co., Van
Amsterdam (1884-1937). Voorloper: Weduwe W. Borski & Zoon. Vanaf 1886 was er een nauwe samenwerking met en in 1937 overname door Hope & Co.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
opmerking: vormt een geheel met archief Hope & Co.
Luden
Bewaarplaats
naam: familiearchief Duker Luden; adres bekend bij Nationaal Archief
periode: 18e-19e eeuw
ontsluiting: nee
Links
Biografisch Woordenboek van Nederland (J. Luden, 1857-1940)
Marken & Middendorp, Van
Amsterdam (1899-1946). Opvolgers: Heldring & van Marken (1946). Voortzetting: Pierson, Heldring & Pierson.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: (1872) 1899-1957?
omvang: 1 meter
ontsluiting: plaatsinglijst
opmerking: Vormt een geheel met het archief Heldring & van Marken
Mees & Hope
's-Gravenhage (1966-1969). Voorlopers: R. Mees & Zoonen en Hope & Co. Voortzetting: Bank Mees & Hope.
Bewaarplaats
naam: MeesPierson NV Historische Archief
periode: 1966-1969
ontsluiting: gedeeltelijk
Mees & Zoonen, R.
Rotterdam (1720-1966). Voortzetting: Mees & Hope.
Bewaarplaats 1
naam: Gemeentearchief Rotterdam
periode: [1719]-1940
omvang: 15 meter
ontsluiting: inventaris
opmerkingen: zie ook het familie-archief Mees
Bewaarplaats 2
naam: Archief Berg; adres bekend bij het Nationaal Archief
inhoud: Bevat enkele stukken van R. Mees & Zoonen
Bewaarplaats 3
naam: MeesPierson NV Historische Archief
periode: 1940-1966
omvang: 14 meter
ontsluiting: gedeeltelijk
Mees & Zoonen, R.; bijkantoor Amsterdam
Amsterdam (1918).
Bewaarplaats 1
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1918
opmerking: het archief bevindt zich in het archief van de Firma Hope & Co. met verwante archiefvormers.
Menno & Co, Firma
's-Gravenhage.
Bewaarplaats
naam: Vogelaar; adres bekend bij Nationaal Archief
periode: 1923-1951
omvang: 1 meter
Oyens & Van Eeghen, NV

Amsterdam (1983-1996). Voorlopers: H. Oyens & Zonen, Oyens & Van Eeghen (1969-1974); Slavenburg Oyens & Van Eeghen (1974-1983). Opvolger: is 100 % dochter geworden van de Generale Bank.
Bewaarplaats
naam: Generale Bank/Oyens & Van Eeghen
omvang: 500 meter
ontsluiting: inventaris
Hierin zijn tevens opgenomen de archieven van: Joukes & Oyens, H. Oyens & Zonen, Gleichman & Van Heemstra en Hörchner & Götzen
Oyens & Zonen, H.
Amsterdam (1836-1969). Voorlopers: Joukes & Oyens, Hörchner & Götzen; vanaf 1932 een NV. Voortzetting: Oyens & Van Eeghen (1969).
Bewaarplaats
naam: De Generale Bank/Oyens & Van Eeghen
Philips, Fred.
Zaltbommel (1871-1969). Voortzetting: Bank Mees & Hope.
Bewaarplaats 1
naam: MeesPierson NV Historische Archief
periode: onbekend
omvang: 18 meter
ontsluiting: nee
Bewaarplaats 2
naam: SA Bommelerwaard
omvang: 0,5 meter
periode: tot 1964
ontsluiting: Plaatsingslijst van archiefstukken en documentatie afkomstig van de familie Philips 1739-1991
literatuur: M. Witteveen-Jansen, Twee eeuwen Philips in Zaltbommel (Zaltbommel 1991)
Pierson & Co.
Amsterdam (1917-1958). Voorloper: Adolph Boissevain & Co (1875). In 1942 werd reeds een belangengemeenschap opgezet tussen Pierson & Co en Heldring & Pierson. Voortzetting: Pierson, Heldring & Pierson.
Bewaarplaats
naam: MeesPierson NV Historische Archief
periode: 1917-1958
omvang: onbekend
ontsluiting: gedeeltelijk
Pierson, Heldring & Pierson
Amsterdam (1958-1993). In 1942 werd reeds een belangengemeenschap opgezet tussen Pierson & Co en Heldring & Pierson. Voortzetting: MeesPierson NV.
Bewaarplaats
naam: MeesPierson NV Historische Archief
periode: 1958-1993
omvang: onbekend
ontsluiting: gedeeltelijk
Polak en Co., Bank van Felix
's-Gravenhage.
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1832-1885
omvang: 5 meter
ontsluiting: inventaris - ook online beschikbaar (HTML)
Prins en Van Lindonk's Bank NV
's-Gravenhage (1904-1908).
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1896-1908
omvang: 1,8 meter
ontsluiting: nee
Schaay & Zoon, Firma J.H.
Rotterdam. Opvolgers: Ruys, Ebeling & Gleichman (1930), Heldring & Ruys (1941). Voortzetting: Heldring & Pierson.
Verblijfplaats archief onbekend
Scheurleer en Zoonen, Firma
's-Gravenhage (1840-1932). Geliquideerd.
Bewaarplaats 1
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1840-1919
omvang: 100 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
Bewaarplaats 2
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1899-1957
omvang: 4 meter
ontsluiting: dossierinventaris
toegankelijk: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek
inhoud: het archief bevat tevens archivalia van Scheurleer & Zoonen Bank te Delft uit 1917 (in 1931 overgenomen door Incasso-Bank), Alphensche Bank uit 1916 (in 1973 geïntegreerd in de ABN) en de Bodegravensche Bankvereeniging uit 1916 (in 1931 overgenomen door de Incasso-Bank)
Links
Ondernemers Geportretteerd (D.F. Scheurleer, 1855-1927)
Biografische Woordenboek van Nederland (D.F. Scheurleer, 1855-1927)
Schill & Capadose
's-Gravenhage (1886-1960). Voortzetting: Heldring & Pierson (1952).
Bewaarplaats
naam: MeesPierson NV Historische Archief
periode: onbekend
omvang: onbekend
Silverijser, Bankiershuis
Maastricht.
Bewaarplaats
naam: Rijksarchief Limburg
periode: 1778-1818
omvang: 1 meter
ontsluiting: E.M.Th.W. Nuyens, Inventaris der archieven van het provinciaal bestuur van Limburg 1814-1913 (Maastricht, 1982) - ook online beschikbaar (HTML)
Teixeira de Mattos
Amsterdam (1822-1966). Geliquideerd.
Bewaarplaats 1
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1855-1949
omvang: 10 meter
ontsluiting: inventaris
opmerking: het archief maakt deel uit van het archief van de Gebroeders Texeira de Mattos
Bewaarplaats 2
naam: zie ook het familiearchief Teixeira de Mattos 17e-20e eeuw bij het Nationaal Archief
Bewaarplaats 3
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1866-1978
omvang: 3,5 meter
ontsluiting: dossierinventaris
toegankelijk: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek
Telders & Co
's-Gravenhage.
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1891-1915
omvang: 7 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
Veltrup en Zoon, Bankiersfirma Weduwe J. te

Zaandam (1791-1948). Voortzetting: Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Bewaarplaats 1
Naam: Rijksarchief Noord-Holland
periode: 1872-1916
omvang: 4 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
Bewaarplaats 2
naam: Nationaal Archief
ontsluiting: D.J. Wijmer en A.P. Tempelaars, Inventaris op het archief van het hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (1794) 1824-1964 (1994) (Den Haag 1998)
Bewaarplaats 3
naam: Gemeentearchief Zaanstad
periode: 1872-1908
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee
Vermeer Johz., G.
Deventer (1810-1961). Vanaf 1957 werkzaam onder de naam Bankierskantoor G. Vermeer Johz., vanaf 1962 onder de naam Bank Vermeer. Voortzetting: De Twentsche Bank NV (1963).
Bewaarplaats
naam: SAB Deventer
periode: 1810-1962
omvang: 20 meter
ontsluiting: inventaris
[updated 16/03/04]
Vlaer en Kol
Utrecht (1798-1975). Voortzetting: van 1975-1977 voortgezet onder de naam Bank Vlaer & Kol en vervolgens geïntegreerd in de Amro bank.
Bewaarplaats
naam: Het Utrechts Archief
periode: 1719-1964
omvang: 20 meter
ontsluiting: G. van der Beek en J.C. Andries, Archieven van de Familie Kol, van de bankierfirma's Vlaer & Kol, Kol & Co. en van de NV Crediet- en Depositokas (Utrecht, 1980)
opmerkingen: Vormt een geheel met het archief van familie Kol, Kol & Co. en de NV Crediet- en Depositokas

logo NEHA

Het BedrijfsArchieven Register Nederland (BARN) wordt onderhouden door het Nederlandsch Economisch Historisch Archief, dat zich aanbevolen houdt voor aanvullingen en opmerkingen.