BARN Index

NEHA: BedrijfsArchieven Register Nederland

81: Bankwezen: Beurs en effectenhandel


BARN

81: Bankwezen

 

ZOEK VERDER IN DE
NEHA/IISG CATALOGUS


Algemeen Beurs-Comité voor Publieke Fondsen
Amsterdam (1856-1876). Opgericht als samenwerkingsverband tussen het Collegie tot Nut des Obligatiehandels en de Nieuwe Handel-Sociëteit met als doel om de fondsenhandel te beschermen en naar buiten te vertegenwoordigen. In 1876 samen met de Effecten-Sociëteit opgegaan in de Vereeniging voor den Effectenhandel.
Bewaarplaats
naam: Amsterdam Exchanges NV
omvang: 2 meter
ontsluiting: plaatsingslijst en index op notulen
inhoud: correspondentie; stukken met betrekking tot oprichting, opheffing, genoteerde fondsen en gebouwen; beurs- en handelsreglementen; jaarverslagen; knipsels en notulen
Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie
's-Gravenhage.
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief
Literatuur
D.C.J. van der Werf, De bond, de banken en de beurzen (Amsterdam: NIBE, 1988)
Collegie (later Sociëteit) tot Nut des Obligatiehandels
Amsterdam (1789-1857). In 1857 is het Collegie gefuseerd met de Nieuwe Handel-Sociëteit tot Effecten-Sociëteit.
Bewaarplaats
naam: Amsterdam Exchanges NV
periode: 1836-1841
omvang (circa): 0,1 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
inhoud: correspondentie; statuten; reglementen en parafernalia. Ingebonden jaargangen (1796-1842) van de eerste structureel uitgegeven effecten-prijscourant.
opmerking: volgens overlevering is er veel archiefmateriaal verloren gegaan tijdens een verhuizing aan het einde van de 19e eeuw.
Effecten-Sociëteit
Amsterdam (1857-1876). In 1857 ontstaan uit een fusie tussen het Collegie tot Nut des Obligatiehandels en de Nieuwe Handel-Sociëteit; formeel opgericht door het Algemeen Beurs-Comité voor Publieke Fondsen, een samenwerkingsverband dat al een jaar eerder door de beide fusiepartners in het leven was geroepen. In 1876 samen met het Algemeen Beurs-Comité voor Publieke Fondsen opgegaan in de Vereeniging voor den Effectenhandel.
Bewaarplaats
naam: Amsterdam Exchanges NV
periode: 1857-1876
omvang: 0,1 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
inhoud: correspondentie; stukken met betrekking tot de oprichting, de financiële administratie, gebouwen en ledenbestand; notulen.
Financiële Termijnmarkt Amsterdam NV
Amsterdam (1987-   ).
Bewaarplaats
naam: Financiële Termijnmarkt Amsterdam NV
omvang: 200 meter
ontsluiting: nee
inhoud: In het archief zijn tevens archiefstukken van de Stichting Voorbereiding Financiële Termijnmarkt Amsterdam opgenomen (stukken betreffende de oprichting, correspondentie en notulen, 1985-1987).
Nederlandse Organisatie van het Effectenbedrijf
Amsterdam (1955-1973). Overkoepelend orgaan voor het effectenbedrijf opgericht door de Vereeniging voor den Effectenhandel (Amsterdam), de Vereeniging van Effectenhandelaren te Rotterdam en de Bond voor Geld- en Effectenhandel in de Provincie te 's-Gravenhage. Opgeheven na samengaan in 1972/1973 met de beursorganisaties uit 's-Gravenhage en Rotterdam. Deze werden eveneens opgeheven.
Bewaarplaats
naam: Amsterdam Exchanges NV
periode: 1955-1973
omvang: 3 meter
ontsluiting: plaatsingslijsten
inhoud: correspondentie; stukken met betrekking tot oprichting, opheffing en ledenbestanden; jaarverslagen; notulen en officiële mededelingen.
Nieuwe Handel-Sociëteit
Amsterdam (1833-1857). Ontstaan als een afsplitsing uit het Collegie tot Nut des Obligatiehandels. In 1857 weer met dit Collegie gefuseerd tot Effecten-Sociëteit.
Bewaarplaats
naam: Amsterdam Exchanges NV
periode: 1833-1857
omvang: 1 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
inhoud: correspondentie; notulen; stukken met betrekking tot oprichting en opheffing.
Vere(e)niging voor de(n) Effectenhandel
Amsterdam (1876-heden). Voorlopers: Algemeen Beurs-Comité voor Publieke Fondsen en de Effecten-Sociëteit. Sinds 1972 onder de modern gespelde naam ook optredend als landelijke organisatie voor het effectenbedrijf. Als organisator van de Amsterdamse Effectenbeurs heeft zij haar taken per 1 januari 1997 overgedragen aan Amsterdam Exchanges.
Bewaarplaats
naam: Amsterdam Exchanges NV
periode: 1876-heden
omvang: 750 meter
ontsluiting: inventaris, plaatsingslijst en indexen.
inhoud: correspondentie; stukken met betrekking tot oprichting, gebouwen, fondsen/uitgevende instellingen en het ledenbestand; notulen; jaarverslagen; publicaties; prijscouranten; foto's; films; geluidsmaterialen; oude waardepapieren en oude prenten.
Vereeniging voor den Effectenhandel
Nijmegen.
Bewaarplaats
naam: GA Nijmegen.
Vereeniging voor den Effectenhandel 's-Gravenhage
(?-heden).
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief.
Vereeniging voor den Effectenhandel Groningen
Verblijfplaats archief onbekend.
Vereeniging voor den Effectenhandel in West-Friesland

Hoorn of Alkmaar?
Verblijfplaats archief onbekend.
Vereeniging voor den Effectenhandel Rotterdam

(?-heden).
Verblijfplaats archief onbekend.
Vereeniging voor den Geld- en Effectenhandel Friesland
Leeuwarden.
Bewaarplaats
naam: ABN AMRO Historisch Achief
contact: ABN AMRO Historisch Achief
periode: 1906-1931
inhoud: reglementen, circulaires, correspondentie, jaarverslagen, naamlijsten.
Vereeniging voor den Geld- en Effectenhandel in de provincie Noord-Brabant

's-Hertogenbosch (1907-?).
Bewaarplaats
naam: ABN AMRO Historisch Achief
contact: ABN AMRO Historisch Achief
periode: 1927-1990
inhoud: notulen en jaarverslagen.
Vereeniging voor den Geld- en Effectenhandel van Oost-Twenthe
Enschede.
Bewaarplaats
naam: Historisch Centrum Overijssel; onderdeel van het archief De Twentsche Bank
ontsluiting: A.J. Mensema, Inventaris van de archieven van de Twentse Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co., sedert 1917: De Twentsche Bank NV (1796) 1861-1964 (1984) (Zwolle, 1996) - ook online beschikbaar (HTML)
inhoud: statuten (1918-1920), convocaties en agenda's van ledenvergaderingen (1922-1926), notulen (1925-1967) ingekomen en uitgaande stukken (1923-1974).

logo NEHA

Het BedrijfsArchieven Register Nederland (BARN) wordt onderhouden door het Nederlandsch Economisch Historisch Archief, dat zich aanbevolen houdt voor aanvullingen en opmerkingen.