BARN Index

NEHA: BedrijfsArchieven Register Nederland

81: Bankwezen: Centrale bankorganisaties


BARN

81: Bankwezen

 

ZOEK VERDER IN DE
NEHA/IISG CATALOGUS


Nederlandsche Bank NV, De
Amsterdam (1814-).
Bewaarplaats
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1814-heden
omvang: 1.500 meter
ontsluiting: dossierinventaris
toegankelijkheid: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek
inhoud: bevat tevens een collectie audio-visuele materialen zoals prenten, litho's, tekeningen en foto's, films, geluidsbanden, videobanden met toespraken, redevoeringen en interviews op radio en televisie van presidenten en directeuren van DNB, spotprenten en cartoons met betrekking tot de nationale en internationale monetair-economische ontwikkelingen.
De afdeling beheert ook de collectie historische realia en andere museale materialen zoals objecten, apparatuur, uniformen van bewakingsbeambten, maquettes van al dan niet gebouwde bankkantoren.
opmerking: bij het ministerie van Financiën in 's-Gravenhage en bij het Europees Monetair Instituut te Frankfurt am Main zijn eveneens archivalia en documentatie aanwezig.

Overige

Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van den Volksvlijt
Brussel (1822-heden). Opvolger: Société Générale (de Belgique)/Generale Bank.
Bewaarplaats
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1822-1830
omvang: 1 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
toegankelijk: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek
inhoud: dit zijn stukken met betrekking tot het Algemene Rijkskassierschap van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
Bank voor Nederlandsche Gemeenten
's-Gravenhage (1914-). Rechtsvorm: NV.
Bewaarplaats
naam: Bank voor Nederlandsche Gemeenten
periode: 1914-heden
omvang: 1000 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, correspondentie, notulen, financiële administratie, stukken betreffende de directie, het personeel en gebouwen, jaarverslagen, fotomateriaal van verhuizingen, jubilea en geluidsbanden van conferenties.
Bankgirocentrale BV
Amsterdam (1967-   ).
Bewaarplaats
naam: Bankgirocentrale BV
periode: 1967-heden
omvang: 2000 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, stukken betreffende de directie en het personeel, productiegegevens, correspondentie, notulen, financiële administratie, stukken betreffende gebouwen.
Centrale Kas
Amsterdam (17??-1814). Overname door de Nederlandsche Bank.
Bewaarplaats
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1733-1814
omvang: 0,1 meter
toegankelijk: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek
ontsluiting: dossierinventaris.
LIRO

Amsterdam, Sarphatistraat (1941-1948).
Bewaarplaats 1
naam: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)
omvang: 0,7 meter
periode: 1941-1945
inhoud: beleidsarchief
Bewaarplaats 2
naam: Joods Maatschappelijk Werk
inhoud: carthotheek
Bewaarplaats 3
naam: Nationaal Archief
inhoud: administratie van het ministerie van Financiën in 1997 aangetroffen
NB. Niet te verwarren met de bankier Lippmann, Rosenthal & Co.
Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer (NECIGEF)
Amsterdam (1977-heden).
Bewaarplaats 1
naam: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer BV
periode: 1977-heden
omvang: 100 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
NB onderdeel beurs
Bewaarplaats 2
naam: Amsterdam Exchanges NV.
Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB)
's-Gravenhage (1954-heden).
Bewaarplaats
naam: Nederlandse Waterschapsbank NV
periode: 1954-heden
inhoud: notulen, jaarverslagen, financiële administratie.
NIBE Nederlands Instituut voor het Bank en Effectenbedrijf
Amsterdam (1966-   ). Voorlopers: Stichting tot bevordering van de studie van het bank- en effectenbedrijf.
Bewaarplaats
naam: NIBE
omvang: 4,5 meter
ontsluiting: inventaris door V. Brilleman
opmerking: de foto's zijn ondergebracht bij de uitgeverij van het NIBE.
Stichting tot bevordering van de studie van het bank- en effectenbedrijf
Amsterdam (1945-1966). Opvolger: NIBE.
Bewaarplaats
naam: NIBE
omvang: 1 meter
ontsluiting: inventaris door V. Brilleman.
Nederlandse Vereniging van Banken
Amsterdam (1989-heden). Voorloper: Nederlandse Bankiersvereniging (1949-1989).
Bewaarplaats
naam: Nederlandse Vereniging van Banken
periode: 1949-heden
omvang: 600 meter
ontsluiting: gedeeltelijk
toegankelijk: op verzoek
inhoud: stukken betreffende oprichting, correspondentie, notulen, financiële administratie, jaarverslagen, fotomateriaal, video- en geluidsbanden
opmerking: bevat ook archiefmateriaal van de voorloper.
Amsterdamsche Bankiersvereniging
Amsterdam (1916-heden).
Bewaarplaats
naam: Nederlandse Vereniging van Banken
periode: 1916-heden
omvang: 19 meter
inhoud: stukken betreffende oprichting, correspondentie, notulen, financiële administratie.
Rotterdamsche Bankiersvereniging
Rotterdam (1919-heden).
Bewaarplaats 1
naam: Nederlandse Vereniging van Banken
periode: 1919-1928
omvang: 2 meter
inhoud: correspondentie, en financiële administratie
Bewaarplaats 2
naam: ABN Amro Coolsingel Rotterdam.

logo NEHA

Het BedrijfsArchieven Register Nederland (BARN) wordt onderhouden door het Nederlandsch Economisch Historisch Archief, dat zich aanbevolen houdt voor aanvullingen en opmerkingen.