BARN Index

NEHA: BedrijfsArchieven Register Nederland

81: Bankwezen: Cooperatief georganiseerde banken


BARN

81: Bankwezen

 

ZOEK VERDER IN DE
NEHA/IISG CATALOGUS


Rabobank Nederland
Utrecht (1972-   ). Ontstaan als Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank uit fusie van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank (Utrecht 1898-1972) en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank (Eindhoven 1898-1972)
Bewaarplaats
naam: Rabobank Nederland, afdeling Bedrijfshistorie
contact: Jan van der Meer (bedrijfshistorie@rn.rabobank.nl)
periode: 1970-heden
omvang: ca. 400 meter
ontsluiting: plaatsingslijst/database
toegankelijkheid: beperkt openbaar
inhoud: notulen van bestuursorganen, correspondentie, stukken betreffende de oprichting en fusie van de banken, beleidsnota's, stukken betreffende personeel en organisatie, jaarverslagen, interne bladen, fotocollectie, films en bedrijfsvideo's, pr-materiaal
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank
Utrecht (1898-1972). Oorspronkelijke naam: Coöperatieve Vereeniging van Raiffeisenbanken en Landbouwvereenigingen (1898-1903). In 1972 gefuseerd met de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank tot de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank (Rabobank Nederland)
Bewaarplaats
naam: Rabobank Nederland, afdeling Bedrijfshistorie
contact: Jan van der Meer (bedrijfshistorie@rn.rabobank.nl)
periode: 1898-1972
omvang: ca. 200 meter
ontsluiting: plaatsingslijst/database
toegankelijkheid: openbaar
inhoud: notulen van bestuursorganen, financiële administratie, correspondentie, stukken betreffende de oprichting, inspectierapporten van de aangesloten banken, jaarverslagen, stukken betreffende personeel en organisatie, interne bladen, fotocollectie, pr-materiaal
Coöperatieve Centrale Boerenleenbank
Eindhoven (1898-1972). In 1972 gefuseerd met de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank tot de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank (Rabobank Nederland)
Bewaarplaats
naam: Rabobank Nederland, afdeling Bedrijfshistorie
contact: Jan van der Meer (bedrijfshistorie@rn.rabobank.nl)
periode: 1898-1972
omvang: ca. 180 meter
ontsluiting: plaatsingslijst/database
toegankelijkheid: openbaar
inhoud: notulen van bestuursorganen, financiële administratie, correspondentie, stukken betreffende de oprichting, inspectierapporten van de aangesloten banken, jaarverslagen, stukken betreffende personeel en organisatie, interne bladen, fotocollectie, pr-materiaal
Boeren-Hypotheekbank, NV
Eindhoven (1908-1975). Hypotheekbank opgericht ten behoeve van de hypotheekverstrekking voor de coöperatieve banken aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. Voortzetting: Rabohypotheekbank N.V.
Bewaarplaats
naam: Rabobank Nederland, afdeling Bedrijfshistorie
contact: Jan van der Meer (bedrijfshistorie@rn.rabobank.nl)
periode: 1908-1975
omvang: 1,20 meter
ontsluiting: plaatsingslijst/database
toegankelijkheid: openbaar
inhoud: notulen van bestuursorganen, financiële administratie
opmerkingen: onderdeel van het archief van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank.
Coöperatieve Grondkapitaalbank voor den Landbouw
Utrecht (1927-1972). Opgericht bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank ten behoeve van de financiering van grote coöperatieve verenigingen
Bewaarplaats
naam: Rabobank Nederland, afdeling Bedrijfshistorie
contact: Jan van der Meer (bedrijfshistorie@rn.rabobank.nl)
periode: 1927-1972
omvang: 0,5 meter
ontsluiting: plaatsingslijst/database
toegankelijkheid: openbaar
inhoud: notulen van bestuursorganen, financiële administratie
opmerkingen: onderdeel van het archief van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank.
Raiffeisenhypotheekbank NV
Utrecht (1966-2002). Hypotheekbank opgericht ten behoeve van de hypotheekverstrekking voor de coöperatieve banken aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank
Bewaarplaats
naam: Rabobank Nederland, afdeling Bedrijfshistorie
contact: Jan van der Meer (bedrijfshistorie@rn.rabobank.nl)
periode: 1966-1985
omvang: 0,25 meter
ontsluiting: plaatsingslijst/database
toegankelijkheid: openbaar
inhoud: notulen van bestuursorganen, financiële administratie
opmerkingen: onderdeel van het archief van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en Rabobank Nederland
Rabohypotheekbank NV
Utrecht (1975-heden). Voorganger: NV Boeren-Hypotheekbank
Bewaarplaats
naam: Rabobank Nederland, afdeling Bedrijfshistorie
contact: Jan van der Meer (bedrijfshistorie@rn.rabobank.nl)
periode: 1975-
omvang: 0,1 meter
ontsluiting: plaatsingslijst/database
toegankelijkheid: gedeeltelijk openbaar
inhoud: notulen van bestuursorganen
opmerkingen: onderdeel van het archief van Rabobank Nederland.
Borgmaatschappij voor Land- en Tuinbouw (van de KNBTB), NV
Eindhoven (1920-1962). Opvolger: NV Landbouwkredietverzekering "Eindhoven"
Bewaarplaats
naam: Rabobank Nederland, afdeling Bedrijfshistorie
contact: Jan van der Meer (bedrijfshistorie@rn.rabobank.nl)
periode: 1920-1962
omvang: 0,5 meter
ontsluiting: plaatsingslijst/database
toegankelijkheid: gedeeltelijk openbaar
inhoud: notulen van bestuursorganen
opmerkingen: onderdeel van het archief van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank.
Landbouwkredietverzekering "Eindhoven", NV
Eindhoven (1961-1975). Voorganger: NV Borgmaatschappij voor Land- en Tuinbouw
Bewaarplaats
naam: Rabobank Nederland, afdeling Bedrijfshistorie
contact: Jan van der Meer (bedrijfshistorie@rn.rabobank.nl)
periode: 1961-1975
omvang: 0,75 meter
ontsluiting: plaatsingslijst/database
toegankelijkheid: gedeeltelijk openbaar
inhoud: notulen van bestuursorganen
opmerkingen: onderdeel van het archief van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank.
* * * * * * * *

Aan- en verkoopvereniging annex Landbouwbank, Coöperatieve
Opgericht als Coöperatieve Vereeniging tot Aankoop en, zonoodig tot verwerking van landbouwbenoodigdheden alsmede tot verkoop van landbouwartikelen te Mariënberg. Opgegaan in Verenigde Twentse Landbouwcoöperaties.
Bewaarplaats
naam: Historisch Centrum Overijssel
periode: 1918-1972
omvang: 1 meter
ontsluiting: plaatsingslijst.
Boerenleenbank Acht
Acht (thans Eindhoven) (1898-1970). Voortzetting: Coöperatieve Rabobank Eindhoven BA.
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Eindhoven BA
periode: 1898-1970
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee.
Boerenleenbank Assendelft
Bewaarplaats
naam: GA Zaanstad
periode: 1926-1928
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee.
Boerenleenbank Benthuizen
(1916-1978). Voortzetting: Coöperatieve Rabobank Zoetermeer-Benthuizen BA.
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Zoetermeer-Benthuizen BA
periode: 1916-1978
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, notulen, financiële administratie, jaarverslagen
opmerking: of er een relatie is met de Spaar- en voorschotbank voor de gemeenten Zoetermeer en Zegwaart (1905-1958) is onbekend. In 1958 werd deze overgenomen door de NMB. Verblijfplaats van dit archief onbekend.
Boerenleenbank Emmeloord
Bewaarplaats
naam: Historisch Centrum Overijssel
periode: 1956-1958
inhoud: 1 kasboek
toegang: raadpleeg de studiezaalmedewerker
opmerking: onderdeel van het ongeïnventariseerde archief van de Coöperatieve Tuinbouwveiling voor Kampen, Zwolle en IJsselmuiden.
Boerenleenbank Gestel
(thans Eindhoven) (1917-1975). Voortzetting: Coöperatieve Rabobank Eindhoven BA.
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Eindhoven BA
periode: 1917-1975
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee.
Boerenleenbank Houten
Bewaarplaats
naam: Bekend bij Utrechts Archief
periode: 1906-1945
omvang: 1 meter.
Boerenleenbank Lierderholthuis
Bewaarplaats
naam: Historisch Centrum Overijssel
periode: 1922-1954
ontsluiting: plaatsingslijst.
Boerenleenbank Poeldijk
(1905-1976).
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Midden-Westland BA
periode: 1902-1973
ontsluiting: inventaris.
Boerenleenbank Stratum
(thans Eindhoven) (1911-1975).
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Eindhoven BA
periode: 1911-1975
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee.
Boerenleenbank Strijp
(thans Eindhoven) (1911-1975). Voortzetting: Coöperatieve Rabobank Eindhoven BA.
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Eindhoven BA
periode: 1911-1975
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee.
Boerenleenbank Tongelre
(thans Eindhoven) (1911-1975). Voortzetting: Coöperatieve Rabobank Eindhoven BA.
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Eindhoven BA
periode: 1911-1975
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee.
Boerenleenbank Woensel
Bewaarplaats
naam: SA Regio Eindhoven
periode: 1900-1946
ontsluiting: nee.
Boerenleenbank Zoetermeer
(1952-1978).
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Zoetermeer-Benthuizen BA
periode: 1952-1978
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, notulen, financiële administratie, jaarverslagen.
Handels- en Landbouwbank
's-Gravenhage (1906-1931). Voorlopers: Firma E.A. Smidt & Co; Ubbens, Wiersma en Dijksterhuis.
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief
periode: 1907-1938
ontsluiting: ontsluiting: J.A.A. Bervoets, Plaatsingslijst van het archief van de Handels- en landbouwbank en haar bijkantoren, 1907-1938, met gedeponeerde archieven vanaf 1882 (Den Haag, 1990)
opmerkingen: bevatte tevens de archieven van de bijkantoren Dordrecht (1884-1935), Rotterdam (1886-1931), Schoonhoven (1920-1931), en Zwijndrecht.
Handels- en Landbouwbank, bijkantoor Assen
Bewaarplaats
naam: Drents Archief
periode: 1910-1931
omvang: 1,5 meter en 8 registers
ontsluiting: plaatsingslijst. De lijst is ook online beschikbaar (HTML)
Handels- en Landbouwbank, kantoor Gorinchem

Was van 1907 tot 1922 hoofdkantoor; sinds 1922 (tot 1931) bijkantoor.
Bewaarplaats 1
naam: Stadsarchief Gorinchem
periode: 1907-1931
omvang: 0,2 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
inhoud: omvat tevens archiefstukken afkomstig van
bijkantoren waaronder de Coöperatieve Boazbank Gorinchem, Verbroek en Zoon, F.N. Sickenga, P. Schotel Gzn., De Combinatie, La Vaugueline, Litium, Velada.
Bewaarplaats 2
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1907-1937
omvang: 0,75 meter
ontsluiting: dossierinventaris
toegankelijk: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek.
Handels- en Landbouwbank, bijkantoor Gouda
Bewaarplaats
naam: SA Hollands Midden
periode: 1913-1930
omvang: 4,5 meter
ontsluiting: plaatsingslijst.
Handels- en Landbouwbank, bijkantoren Groningen en Uithuizen
Voorlopers: Ubbens, Wiersma en Dijksterhuis.
Bewaarplaats
naam: Groninger Archieven
omvang: 17,8 meter
periode: 1907-1938
ontsluiting: Plaatsingslijst van de archieven van het bijkantoor te Groningen van de Handels- en Landbouwbank, zijn voorgangers en van het bijkantoor Uithuizen ... met gedeponeerde archieven, 1882-1935.
Hollandsche Handels- en Landbouwbank
's-Gravenhage.
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief
periode: (1892) 1906-1938
omvang: 35 meter.
Landbouwersbank en Handelsvereniging
Hardenberg (1910-?). Rechtsvorm: coöperatie. Voortzetting: Coöperatieve Landbouwbank Meppel.
Bewaarplaats
naam: Historisch Centrum Overijssel
periode: 1909-1983
omvang: 1 meter
ontsluiting: plaatsingslijst.
Landbouwersbank en Handelsvereniging voor Almelo en Omstreken,
Rechtsvorm: coöperatie. Voortzetting: Verenigde Twentse Landbouwcoöperaties.
Bewaarplaats
naam: Historisch Centrum Overijssel
periode: 1902-1972
omvang: 1 meter
ontsluiting: plaatsingslijst.
Landbouwersbank en Handelsvereeniging Zwollerkerspel G.A.
Zwolle. Rechtsvorm: coöperatie.
Bewaarplaats
naam: Historisch Centrum Overijssel
omvang: 5 meter
ontsluiting: J.J. Seekles, Plaatsingslijst van het archief van de coöperatieve landbouwersbank en handelsvereeniging "Zwollerkerspel" G.A. te Zwolle 1910-1971 (Zwolle 1996).
Lonneker Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereniging
Enschede. Voortzetting sinds 1972 Coöperatieve Vereniging De Verenigde Twentse Landbouwcoöperaties.
Bewaarplaats
naam: Historisch Centrum Overijssel
periode: 1955-1972
omvang: 1 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
inhoud: archief van de Jeugdraad van deze coöperatie.
Rabobank Alphen a/d Rijn
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Alphen a/d Rijn BA
periode: 1899-1991
omvang: 10 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, notulen, financiële administratie, jaarverslagen, fotoboeken, kranteknipsels, films.
Rabobank Amersfoort-Hoevelaken
Amersfoort (1917-   ).
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Vereniging Rabobank Amersfoort-Hoevelaken B.A.
periode: 1917-1978
omvang: 10 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, correspondentie, notulen, stukken betreffende de directie, het personeel en gebouwen, jaarverslagen.
Rabobank Dommelen
Bewaarplaats
naam: SA Regio Eindhoven.
Rabobank Ede
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Ede BA
periode: 1912-1991
omvang: 1000 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, notulen, financiële administratie, stukken betreffende gebouwen, jaarverslagen.
Rabobank Eindhoven
Eindhoven (1900-). Voorlopers: Boerenleenbank Acht, Boerenleenbank Gestel, Boerenleenbank Stratum, Boerenleenbank Strijp, Boerenleenbank Tongelre.
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Eindhoven BA
omvang: 1000 meter
ontsluiting: nee
opmerkingen: In het archief bevinden zich tevens de archieven van de bovengenoemde voorlopers.
Rabobank Goes
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Goes BA
periode: 1916-1991
omvang: 100 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, notulen, financiële administratie, stukken betreffende het personeel en gebouwen, jaarverslagen.
Rabobank Groesbeek
Groesbeek (1901-  ).
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Groesbeek BA
omvang: 500 meter
ontsluiting: nee
opmerkingen: Alle stukken worden per dag op microfilm gezet.
Rabobank Haaksbergen
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Haaksbergen BA
periode: 1902-1991
omvang: 100 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, notulen, financiële administratie, stukken betreffende de directie, het personeel en gebouwen, jaarverslagen, fotomateriaal van gebouwen en personen.
Rabobank Halfweg-Zwanenburg
Zwanenburg (1904-). Voorlopers: Boerenleenbank Halfweg, Raiffeisenbank Halfweg-Zwanenburg.
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Halfweg-Zwanenburg BA
periode: 1904-
omvang: 110 meter
inhoud: stukken betreffende de oprichting, notulen
opmerkingen: In dit archief bevinden zich tevens de archieven van de Boerenleenbank Halfweg en de Raiffeisenbank Halfweg-Zwanenburg.
Rabobank Hardinxveld-Giessendam
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Hardinxveld-Giessendam BA
periode: 1904-1991
omvang: 100 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, correspondentie, notulen, financiële administratie, stukken betreffende de directie, het personeel en gebouwen, jaarverslagen.
Rabobank Heemstede-Zandvoort
Heemstede (1910-    ).
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Heemstede-Zandvoort BA
periode: 1910-1990
omvang: 100 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, correspondentie, notulen, financiële administratie, stukken betreffende de directie, het personeel en gebouwen, jaarverslagen.
Rabobank Hoogeveen
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Hoogeveen BA
periode: 1911-heden
omvang: 200 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, notulen, financiële administratie, stukken betreffende de directie, het personeel en gebouwen, jaarverslagen.
Rabobank Leiden en Oegstgeest
Leiden.
Bewaarplaats
naam: Rabobank Leiden en Oegstgeest BA, Coöperatieve
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee
inhoud: correspondentie, notulen, financiële administratie, stukken betreffende gebouwen, jaarverslagen.
Rabobank Melissant
Voortzetting: Coöperatieve Rabobank Middelharnis BA.
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Middelharnis BA
periode: 1920-1974
omvang: 10 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, correspondentie, notulen, financiële administratie, stukken betreffende de directie, het personeel en gebouwen, jaarverslagen.
Rabobank Middelharnis
Voorloper: Coöperatieve Rabobank Melissant.
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Middelharnis BA
periode: 1901-1990
omvang: 100 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, correspondentie, notulen, financiële administratie, stukken betreffende de directie, het personeel en gebouwen, jaarverslagen, beeld- en geluidmateriaal
In dit archief bevindt zich tevens het archief van de Rabobank Melissant.
Rabobank Midden-Westland
Naaldwijk (1895-). Voorlopers: Boerenleenbank Naaldwijk, Boerenleenbank Poeldijk.
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Midden-Westland BA
periode: 1895-heden
ontsluiting: inventaris
inhoud: In dit archief bevinden zich tevens de archieven van de Boerenleenbank Naaldwijk (1902-1973) ontsloten door een inventaris en de Boerenleenbank Poeldijk.
Rabobank Ommen
(1914-). Voorlopers: Boerenleenbank Ommen en Omstreken, Coöperatieve Raiffeisenbank Ommen WA.
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Ommen BA
ontsluiting: nee
opmerkingen: In het archief bevinden zich tevens de archieven van de Boerenleenbank Ommen en Omstreken (1906 þ) met een omvang van 100 meter en de Coöperatieve Raiffeisenbank Ommen WA.
inhoud: stukken betreffende de oprichting, correspondentie, notulen, financiële administratie, stukken betreffende de directie, het personeel en gebouwen, jaarverslagen, foto's.
Rabobank Pijnacker
Voorlopers: Boerenleenbank Pijnacker, Coöperatieve Raiffeisenbank Pijnacker.
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Pijnacker BA
periode: 1907-1991
omvang: 20 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, correspondentie, notulen, financiële administratie, stukken betreffende de directie, het personeel en gebouwen, jaarverslagen
opmerkingen: In dit archief bevinden zich tevens de archieven van de Coöperatieve Boerenleenbank Pijnacker (1907-1987) en de Coöperatieve Raiffeisenbank Pijnacker.
Rabobank Princenhage
Breda (1910-    ).
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Princenhage BA
periode: 1910-1990
omvang: 100 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, notulen, financiële administratie, stukken betreffende de directie en het personeel.
Rabobank Raalte
Voorloper: Coöperatieve Raiffeisenbank Raalte.
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Raalte BA
periode: 1904-heden
omvang: 1000 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, correspondentie, notulen, financiële administratie, stukken betreffende het personeel en gebouwen
opmerkingen: De Coöperatieve Rabobank Raalte beheert tevens het archief van de Coöperatieve Raiffeisenbank Raalte.
Rabobank Rijnsburg
Rijnsburg (1922-    ).
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Rijnsburg BA
periode: 1975-1990
omvang: 10 meter
ontsluiting: ja.
Rabobank Uden
Uden (1907-    ).
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Uden BA
omvang: 100 meter
ontsluiting: nee.
Rabobank Valkenswaard
Bewaarplaats
naam: SA Regio Eindhoven.
Rabobank Veldhoven
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Veldhoven BA
periode: 1910-1991
omvang: 500 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, correspondentie, notulen, financiële administratie, stukken betreffende de directie, het personeel en gebouwen, jaarverslagen.
Rabobank Waalwijk
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Waalwijk BA
periode: 1904-1991
omvang: 100 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, correspondentie, notulen, financiële administratie, stukken betreffende het personeel en gebouwen, jaarverslagen, cliëntendossiers, fotoboeken.
Rabobank Zoetermeer-Benthuizen
Zoetermeer (1978-). Voorlopers: Boerenleenbank Zoetermeer, Boerenleenbank Benthuizen.
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Zoetermeer-Benthuizen BA
periode: 1978-heden
omvang: 200 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, notulen, financiële administratie, stukken betreffende gebouwen, jaarverslagen
opmerkingen: De Coöperatieve Rabobank Zoetermeer-Benthuizen BA beheert tevens het archief van de Boerenleenbank Zoetermeer en de Boerenleenbank Benthuizen.
Rabobank Zutphen
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Zutphen BA
periode: 1906-heden
omvang: 1000 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, correspondentie, financiële administratie, stukken betreffende gebouwen.
Raiffeisenbank Halfweg-Zwanenburg
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Halfweg-Zwanenburg BA
periode: 1956-1982
omvang: 10 meter
inhoud: stukken betreffende de oprichting, notulen, jaarverslagen.
Raiffeisenbank Ommen
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Ommen BA
periode: 1914-heden
omvang: 1000 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, correspondentie, notulen, financiële administratie, stukken betreffende de directie, het personeel en gebouwen, jaarverslagen, fotomateriaal.
Raiffeisenbank Pijnacker
Bewaarplaats
naam: Coöperatieve Rabobank Pijnacker BA
periode: 1907-1987
omvang: 10 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, notulen, stukken betreffende de directie en het personeel, jaarverslagen.
Sickenga, F.N.
Dordrecht. Opvolger: Verbroek en Zoon.
Bewaarplaats
naam: SA Krimpenerwaard
opmerking: onderdeel van het archief Handels- en Landbouwbank.
Smidt & Co., E.A.
Assen. Voortzetting: Handels- en Landbouwbank Assen.
Bewaarplaats
naam: Drents Archief
onderdeel van het archief Handels- en Landbouwbank
periode: 1909-1931
ontsluiting: plaatsingslijst. De lijst is ook online beschikbaar (HTML)
Ubbens, Wiersma en Dijksterhuis
Groningen (1907-1916). Voorloper: Brouwer en Dijksterhuis. Opvolgers Handels- en Landbouwbank, kantoor Groningen en kantoor Uithuizen.
Bewaarplaats
naam: Groninger Archieven
ontsluiting: Plaatsingslijst van de archieven van het bijkantoor Groningen van de handels- en landbouwbank, zijn voorgangers en van het bijkantoor Uithuizen, met ... gedeponeerde archieven 1882-1935.
Verbroek en Zoon
Dordrecht. Voorloper: F.N. Sickenga.
Bewaarplaats
naam: SA Krimpenerwaard
opmerking: onderdeel van het archief Handels- en Landbouwbank.

logo NEHA

Het BedrijfsArchieven Register Nederland (BARN) wordt onderhouden door het Nederlandsch Economisch Historisch Archief, dat zich aanbevolen houdt voor aanvullingen en opmerkingen.