BARN Index

NEHA: BedrijfsArchieven Register Nederland

81: Bankwezen: Overige financieringsinstellingen


BARN

81: Bankwezen

 

ZOEK VERDER IN DE
NEHA/IISG CATALOGUS


Administratiekantoren, commissionairs, hypotheekbanken

Associatie-Cassa NV
Amsterdam (1806-1952). Voortzetting: Kas-Associatie NV.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1806-1952 (1964)
omvang: 11 meter
ontsluiting: Inventaris van de archieven van de Ontvang- en Betaalkas NV, Associatie-Cassa en de Rentecassa, Kas-Vereeniging, (1782) 1806-1951 (1985) (Amsterdam, 1988/1991).
Beek en Jurjans, Firma van
Amsterdam (1845-1856).
Bewaarplaats
naam: Wagener; adres bekend bij Nationaal Archief
periode: 1845-1856
ontsluiting: inventaris
inhoud: stukken van financiële aard.
Bentinck-Varel-Kniphuizense Lening, Administratie der
Amsterdam.
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief
periode: 1809-1853
omvang: 1 meter
ontsluiting: inventaris.
Firma Bosch en De Clercq
Amsterdam (1782-1813). Voortgezet als Ontvang en Betaalkas.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1782-1813
ontsluiting: P. Klein, Inventaris van het archief van de Ontvang- en Betaalkas NV 1813-1929 (1932) met stukken van de firma Bosch en De Clerq 1782-1813 (Amsterdam, 1992).
Bregman, S.
Alkmaar (?-1918). Kassiersfirma. Geliquideerd.
Bewaarplaats
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1908-1918
omvang: 0,1 meter
ontsluiting: dossierinventaris
toegankelijk: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek.
Broekman's Effectenkantoor
Amsterdam. Voortzetting: Heldring & Co (1941).
Brouwer en Dijksterhuis
Groningen. Effectenhandelaars.
Bewaarplaats
naam: Groninger Archieven
periode: 1883-1909
ontsluiting: Plaatsingslijst van de archieven van het bijkantoor Groningen van de handels- en landbouwbank, zijn voorgan-gers en van het bijkantoor Uithuizen, met ...gedeponeerde archieven 1882-1935.
opmerking: onderdeel van het archief van de Handels- en Landbouwbank.
Buys en Zoon, Martini Buys en Testas, Testas en Waller, Martini
Amsterdam.
Bewaarplaats 1
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1836-1917
omvang: 1 meter
ontsluiting: inventaris
inhoud: ingekomen circulaires
Bewaarplaats 2
naam: Utrechts archief
inhoud: archiefstukken van P.H.M. Buys (1791-1833), commissionair in effecten.
Ceres, Compagnie de
Amsterdam (1796).
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
onderdeel van het familie-archief Brants
periode: 1796-1861
ontsluiting: I.H. van Eeghen, Inventaris van het familie-archief Brants (Amsterdam, 1959)
inhoud: stukken betreffende aankoop van gronden in Pennsylvania.
Coopstad en Rochussen, Ferrand Whaley Hudig, en Ferrand Whaley en Jan Hudig, Firma's
Bewaarplaats
naam: GA Rotterdam
periode: 1750-1856
ontsluiting: inventaris.
Croese, Jan Dominicus
Amsterdam.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1771-1809
omvang: 1 meter
ontsluiting: inventaris.
Crommelin en Soonen, Daniël
Amsterdam (1789-1892). Commissiehandel. Voortzetting in 1859 door Tutein Nolthenius & De Haan.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: (1737) 1789-1892
omvang: 3 meter
ontsluiting: inventaris.
Determeijer Weslingh & Zoon

Amsterdam (1765-1911).
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam, Particulier archief Den Tex Bordt
inhoud: balansen 1806, 1815-1843.
Donau-Hypotheekbank
's-Gravenhage.
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief
periode: 1911-1934
omvang: 5 meter
ontsluiting: plaatsingslijst.
Dunlop & Van Essen
Amsterdam. Commissionairs in effecten en assuranties.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1885-1898
omvang: 0,3 meter
ontsluiting: inventaris.
Dusseldorp & Co
Amsterdam.
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief
periode: 1884-1966
omvang: 4 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
opmerkingen: Het betreft hier administrateurs van de Preanger Landbouwmaatschappij en van de cultuurmaatschappijen Lodaja, Goenoeng Malang, Pasir Malang, Soekawana, Balapoelang, Pasir Nancha en Soekanagara.
Eeghen & Co, Van
Amsterdam. Opvolger: CLN Oyens & Van Eeghen.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1834-1876
ontsluiting: inventaris
Bewaarplaats 2
naam: Generale Bank/Oyens & Van Eeghen.
Financieringsinstituut voor de Detailhandel de Baronie
Breda. Rechtsvorm: Stichting.
Bewaarplaats
naam: Stadsarchief Breda
omvang: 0,12 meter
ontsluiting: P. Brekoo, Inventaris van het archief van de Stichting Financieringsinstituut voor de detailhandel De Baronie te Breda 1949-1959 (Breda 1987).
Financieringsinstituut voor de Detailhandel en Ambacht, Delfts
Bewaarplaats
naam: GA Delft
periode: 1950-1965
omvang: 3 meter
ontsluiting: nee.
Financieringsmaatschappij Limburg
Weert (1953).
Bewaarplaats
naam: GA Weert
periode: 1953-1980
omvang: 5 meter
ontsluiting: nee
inhoud: bevat jaarverslagen, debiteurenkaarten en grootboekkaarten, bankafschriften, contracten huur/verkoop.
Friesch-Groningsche Hypotheek (FHG) Bank
Utrecht (1890 -   ). In de Friesch-Groningsche Hypotheekbank zijn opgegaan: Onderlinge Nederlandsche Hypotheekbank (1916), Winschoter Hypotheekbank (1920), Eerste Nederlandsche Hypotheekbank (1929), Nederlandsche Hypotheekbank (1937), Algemene Friesche Hypotheekbank (1943), Rotterdamsche Hypotheekbank (1950), Bataafsche Hypotheekbank (1955).
Bewaarplaats
naam: Friesch-Groningsche Hypotheekbank NV
periode: 1890-heden
omvang: 1500 meter
ontsluiting: nee
inhoud: correspondentie, stukken betreffende het personeel en gebouwen, jaarverslagen.
Gastel & Zoon, Firma P. van
Dongen (1896-1925). Geliquideerd.
Bewaarplaats
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1919-1942
omvang: 0,3 meter
ontsluiting: dossierinventaris
toegankelijk: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek.
Goll & Comp.
Amsterdam (1779-1915). Credietvereeniging.
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief, archief Berg
ontsluiting: J.P.A. Louman, Archief van de familie Berg 1883-1977 ('s-Gravenhage, 1980)
inhoud: balansen en winst & verliesrekeningen.
Groningsch Effectenkantoor

Groningen (1939-1968). Voortzetting: Bank Mees & Hope NV.
Bewaarplaats
naam: MeesPierson NV Historische Archief
periode: 1980-1986
omvang: 0,2 meter
ontsluiting: nee.
Guépin en Van der Vlugt
Haarlem. Administratiekantoor van Russische Fondsen.
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief
periode: (1798) 1806-1853
omvang: 1 meter
ontsluiting: inventaris.
Halteren, Van
Leiden.
Bewaarplaats
naam: Sixma van Heemstra; adres bekend bij Nationaal Archief
inhoud: administratie.
Harpen, Pluym en Backer, Van
Amsterdam.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1809-1957
omvang: 1 meter
ontsluiting: inventaris.
Holland-La Plata Hypotheekbank
Amsterdam (1905-1926).
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1905-1926
omvang: 16 meter
ontsluiting: inventaris
opmerking: in het archief bevindt zich ook het archief van het bijkantoor Buenos Aires.
Holland Land Company
Amsterdam.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1789-1869
omvang: 36 meter
ontsluiting: W.C. Pieterse, Inventory of the archives of the Holland Land Company, including the related Amsterdam companies and negotiations dealing with the purchase of land in the U.S.A. (Amsterdam, 1976).
Hoop & Co., Van der
(1895-    ).
Bewaarplaats
naam: adres bekend bij Nationaal Archief
periode: 1974-heden
In 1940 is het oudste deel van het archief vernietigd.
Huguetan
Amsterdam (1685-1754).
Bewaarplaats
naam: Beverweerd; adres bekend bij het Nationaal Archief
periode: 1685-1754
ontsluiting: inventaris.
Huijsinga, Gebroeders
Amsterdam.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1785-1956
omvang: 2 meter
ontsluiting: nee.
Huizinga's Bank, NV Beleggingsmaatschappij v/h NV D.J.
Loppersum (1872-1984).
Bewaarplaats
naam: Groninger Archieven
omvang: 1 meter
ontsluiting: Plaatsingslijst van het archief van de NV D.J. Huizinga's Bank te Loppersum 1872-1961, voortgezet als NV beleggingsmaatschappij v/h. D.J. Huizinga's Bank te Loppersum 1961-1984.
Hypotheekbank van Curaçao
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief
onderdeel van het archief Curaçao en onderhorige eilanden Bonaire en Aruba na 1828
periode: 1870-1875
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee.
Hypotheekbank Tilburg, Gemeentelijke
Bewaarplaats
naam: Regionaal Historisch Centrum Tilburg
periode: 1935-1957
omvang: 2 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
toegankelijkheid: niet openbaar; voor inzage is schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris noodzakelijk.
Jansen & Co
Schiedam. Rechtsvorm: CV.
Bewaarplaats
naam: Archief Schiedam
omvang: 0,5 meter
periode: 1871-1940
inhoud: stukken betreffende de oprichting, correspondentie, financiële administratie
toegankelijkheid: niet openbaar.
Kas-Associatie NV
Amsterdam (1952-1985). Voorlopers: Kas-Vereeniging, Associatie-Cassa NV, NV Ontvang- en Betaalkas, Rente Cassa.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1952-1985
ontsluiting: Inventaris van de archieven van de Ontvang- en Betaalkas NV, Associatie-Cassa en de Rentecassa, Kas-Vereeniging, (1782) 1806-1951 (1985)(Amsterdam, 1988/1991).
Kas-Vereeniging
Amsterdam (1865-1951). Rechtsvorm: NV. Voortzetting: in 1952 verenigd met de Associatie-Cassa en de Rente Cassa tot Kas-Associatie NV.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1865-1951
ontsluiting: P. Klein, Inventaris van de archieven van de Kas-Vereeniging NV, 1865-1951 met stukken van de Kas-Associatie NV, 1952-1978 (Amsterdam, 1992).
Kat en Zoon, De
Dordrecht.
Bewaarplaats
naam: GA Dordrecht
periode: 19e eeuw
omvang: 2 meter
ontsluiting: nee.
KBW Wesselius NV
Amsterdam (    -1997). Voorlopers: Wesselius NV en KBW Effecten. 100 % dochter MeesPierson NV.
Bewaarplaats
naam: MeesPierson NV Historische Archief
periode: onbekend
omvang: 0,2 meter
ontsluiting: nee.
Kerkhoven & Co
Amsterdam (1813-1917). Commissionnair in effecten.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
omvang: 11 meter
ontsluiting: inventaris
inhoud: bevat tevens archivalia van commissionair in effecten A. van Benten te Amsterdam (1928-1948).
Ketwich & Voomberg en Weduwe W. Borski
Amsterdam (1742-1945). Administratiekantoor.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1722-1916
omvang: 30 meter
ontsluiting: inventaris.
Law, John en zoon William
Bewaarplaats
naam: Rijksarchief Limburg
periode: 1715-1734
ontsluiting: inventaris.
Lenshoek
Kloetinge. Administratiekantoor.
Bewaarplaats
naam: Zeeuws Archief
periode: 17e-19e eeuw, 1914-1918
omvang: 3 meter
ontsluiting: plaatsingslijst.
Leuvenigh Willink, H. van
Amsterdam. Effectenhandelaar.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
onderdeel van het archief Ten Broeke, Willink, Ten Broeke Willink en Van Leuvenigh Willink
periode: 1808-1840
ontsluiting: inventaris.
Lezwijn en Eigeman
Leiden (1826-1921). Commissionairs in effecten en kassiers. Voortzetting: Amsterdamsche Bank NV.
Bewaarplaats
naam: GA Leiden
periode: 1826-1921
omvang: 0,15 meter
ontsluiting: plaatsingslijst.
Lint's Beheersmaatschappij NV, A.N.
's-Gravenhage.
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1869-1971
omvang: 2 meter
ontsluiting: inventaris
opmerkingen: vestigingen in Delft, Maassluis en Rijswijk.
Maatschappij tot financiering van het Nationaal Herstel
(1945-    ). Rechtsvorm: NV. Ook wel Herstelbank.
Bewaarplaats
naam: SHC Limburg
periode: 1948-1963
omvang: 1 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
opmerkingen: Het betreft het archief van het agentschap voor Limburg.
Mesdag, Firma G.

Groningen (1818-). Effectenhandel. Opgericht onder de naam Mesdag & Zoonen.
Bewaarplaats
naam: Groninger Archieven
periode: 1865-1930
omvang: 5 meter
toegankelijk: bij inlichtingen aan de studiezaal.
Middendorp & Co., H.W.
Amsterdam. Effecten- en Commissiehandel.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1924-1930
omvang: 0,6 meter
ontsluiting: plaatsingslijst.
Moquette & Co., Firma
's-Gravenhage.
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1906-1915
omvang: 1 meter
ontsluiting: inventaris
inhoud: brievenboek.
Nationale Investeringsbank NV, De
's-Gravenhage (1945-). Tot 1963 luidde de naam Herstelbank en Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel NV.
Bewaarplaats
naam: Nationale Investeringsbank NV
periode: 1945-heden
omvang: 1000 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, financiële administratie, stukken betreffende de directie en het personeel, jaarverslagen.
Nederlandsche West-Indische Bank in Suriname
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief
periode: 1828-1879
omvang: 6 meter
ontsluiting: inventaris.
Nieuwe Internationale Hypotheekbank NV
Groningen (1929-1957).
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief
omvang: 0,1 meter
ontsluiting: plaatsingslijst.
Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank
Groningen.
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief
periode: 1893-1952
omvang: 1 meter
ontsluiting: plaatsingslijst.
Nooten, Van
Deventer. Kassier en commissionair in effecten.
Bewaarplaats
naam: SAB Deventer
periode: 1913-1917 (1921)
omvang: 0,15 meter
inhoud: 2 grootboeken.
Ontvang- en Betaalkas
Amsterdam (1813-1929). Rechtsvorm: NV. Voortzetting: Kas-Vereeniging.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1813-1929, 1932
omvang: 40 meter
ontsluiting: P. Klein, Inventaris van het archief van de Ontvang- en Betaalkas NV 1813-1929 (1932) met stukken van de firma Bosch en De Clerq 1782-1813 (Amsterdam, 1992).
Oostersche Hypotheekbank
Amsterdam (1888-1928).
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1884-1931
omvang: 4 meter
ontsluiting: inventaris
opmerking: in het archief bevindt zich ook het archief van Hooglandt & Co., agenten der Oostersche Hypotheekbank te Singapore.
Oosterwijk, Agentuur en Commissiehandel firma M.W.
Deventer.
Bewaarplaats
naam: SAB Deventer
periode: 1880-1934
omvang: 0,75 meter.
Provinciale Credietbank
's-Gravenhage.
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1910-1925
omvang: 1 meter
ontsluiting: plaatsingslijst.
Rebel
Amsterdam. Commissiekantoor in effecten.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1817-1956
omvang: 1 meter
ontsluiting: inventaris.
Rechtszekerheid
Amsterdam. Rechtsvorm: NV.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
onderdeel van het archief NV Drukkerij De Industrie
periode: 1907-1916
ontsluiting: inventaris .
Rente-Cassa
Amsterdam (1864-1952). Rechtsvorm: NV. Voortzetting: Kas-Associatie NV.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1864-1955
omvang: 1 meter
ontsluiting: P. Klein, Inventaris van het archief van de NV Rente-Cassa, 1864-1952 (1955) (Amsterdam, 1992).
Robeco
Rotterdam (1933-    ).
Bewaarplaats
naam: Robeco Bank Holding BV
periode: 1933-heden
omvang: 2000 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, notulen, jaarverslagen
opmerking: vanaf juni 1996 nauwe samenwerking met Rabobank Nederland.
Rotterdamsch Effectenkantoor

Rotterdam (1929-1968). Voortzetting: Bank Mees & Hope NV.
Bewaarplaats
naam: MeesPierson NV Historische Archief
periode: 1931-1968
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee.
Sillem
Amsterdam.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1812-1955
omvang: 9 meter
ontsluiting: I. Vellekoop, "Inventaris van het archief van de familie Sillem", in: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, 33 (1970), 236-262.
Stadnitski & Van Heukelom
Amsterdam (1785-1904). Bankiers & Commissionnairs in effecten.
Bewaarplaats 1
naam: Gemeentearchief Amsterdam
omvang: 95 meter
periode: 1780-1904
ontsluiting: magazijnlijst
Bewaarplaats 2
naam: GA Helmond
omvang: 0,25 meter
periode: 1895-1902
ontsluiting: plaatsingslijst.
Tjeenk & Co., Weduwe H.F.
Amsterdam. Administratiekantoor.
Bewaarplaats 1
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1810-1939
omvang: 1 meter
ontsluiting: inventaris
Bewaarplaats 2
naam: ABN AMRO Historisch Achief
contact: ABN AMRO Historisch Achief.
Utrechtsche Hypotheekbank NV
Utrecht (1852-1969). Hierin zijn opgegaan: Dordrechtse Hypotheekbank (1947), Betuwsche Hypotheekbank (1951), Nationale Hypotheekbank (1952), Zuid-Nederlandse Hypotheekbank (1958), Hypotheekbank voor Nederland I en II (1958). Voortzetting: Westland-Utrecht Hypotheekbank NV.
Bewaarplaats
naam: Westland-Utrecht Hypotheekbank NV
omvang: 10 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
inhoud: stukken betreffende de oprichting, de directie, notulen, jaarverslagen, stukken betreffende de gebouwen, foto's.
Vereenigd Beheer
Amsterdam. Rechtsvorm: NV.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1928-1932
omvang: 1 meter
ontsluiting: inventaris.
Vereniging tot verwerving van kapitaal
's-Gravenhage. Ook genoemd: Onderlinge spaarkas van officieren en officiersechtgenoten of officiersweduwen tot een beperkt getal van tweehonderd.
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1881-1922
omvang: 0,5 meter
ontsluiting: nee.
Voorhoeve & Co, H.C.
Rotterdam.
Bewaarplaats
naam: adres bekend bij Nationaal Archief
periode: 1766-1969
ontsluiting: nee.
Voorzorgmaatschappij
Nijmegen.
Bewaarplaats
naam: GA Nijmegen
periode: 1849-1867
ontsluiting: inventaris.
Wallich & Matthes
Amsterdam (1879-). In 1971 is de CV omgezet in een BV.
Bewaarplaats
naam: Wallich & Matthes BV
omvang: 100 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, correspondentie, notulen, financiële administratie, stukken betreffende de directie, het personeel en gebouwen, jaarverslagen.
Weldadig en Zorgvuldig, Leenfonds
's-Gravenhage.
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1818-1933
omvang: 1,2 meter
ontsluiting: inventaris.
Westland-Utrecht Hypotheekbank NV
Amsterdam (1969-). Ontstaan uit een fusie tussen de NV Utrechtsche Hypotheekbank en Westlandsche Hypotheekbank NV.
Bewaarplaats
naam: Westland-Utrecht Hypotheekbank NV
periode: 1969-heden
omvang: 1000 meter
ontsluiting: plaatsinglijst
inhoud: In het archief bevinden zich tevens de archieven van de Westlandsche Hypotheekbank NV en NV Utrechtsche Hypotheekbank.
Westlandsche Hypotheekbank NV
's-Gravenhage (1893-1969). In de Westlandsche Hypotheekbank zijn opgegaan: Zuidhollandsche Hypotheekbank (1939), Zuider Hypotheekbank (1939), Intercommunale Hypotheekbank (1940), Centrale Hypotheekbank (1940), Amsterdamsche Hypotheekbank (1943), Residentie Hypotheekbank (1943), Algemeene Hypotheekbank (1947), Overijsselsche Hypotheekbank (1947), Maatschappij voor Hypothecair Crediet (1951) en Vaderlandsche Hypotheekbank (1956). Voortzetting: Westland-Utrecht Hypotheekbank NV.
Bewaarplaats
naam: Westland-Utrecht Hypotheekbank NV
omvang: 10 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
inhoud: stukken betreffende de oprichting, notulen, stukken betreffende de directie, jaarverslagen, stukken betreffende de gebouwen, fotomateriaal.
Zuidhollandsche Credietvereeniging NV
's-Gravenhage (1876-1922). Geliquideerd.
Bewaarplaats
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1874-1957
omvang: 0,75 meter
ontsluiting: dossierinventaris
toegankelijk: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek.
Zuidhollandsche Hypotheekbank
(1883-1939). Voortzetting: Westlandsche Hypotheekbank.
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief
periode: 1883-1901
ontsluiting: inventaris.

Gemeentelijke banken van lening, volkskredietbanken

Bank van Leening Amsterdam
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1614-1967
omvang: 94 meter
ontsluiting: W.F.H. Oldewelt, Inventaris van het archief van het college van commissarissen van de Bank van Leening van 1614 tot 1863 (Amsterdam, 1927).
Bank van Leening te Breda
Bewaarplaats
naam: Stadsarchief Breda
periode: 1830-1924
omvang: 3,36 meter
ontsluiting: plaatsingslijst.
Bank van Leening Coevorden
Bewaarplaats
naam: GA Coevorden
periode: 1815-1860
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee.
Bank van Leening 's-Gravenhage
(-1939). Voortzetting: Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank 's-Gravenhage.
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
onderdeel van het archief Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank en Gemeentelijke Kredietbank
periode: 1673-1963
omvang: 29 meter
ontsluiting: inventaris.
Bank van Leening Leiden
(1606-1939). Opvolger: Gemeentelijke Volkskredietbank Leiden.
Bewaarplaats
naam: GA Leiden
omvang: 25,2 meter
ontsluiting: Inventaris van het archief van de Bank van Leening Leiden 1606-1934.
opmerking: het archiefblok bevat tevens het archief van de Gemeentelijke Volkskredietbank Leiden.
Bank van Lening Alkmaar
Bewaarplaats
naam: Regionaal Archief Noord-Kennemerland
periode: 1834-1875
omvang: 0,25 meter
ontsluiting: manuscript inventaris.
Bank van Lening Bergen op Zoom
(1804-1900). De bank was verpacht aan Govert Augustijn (1804-1812; 1816-1830), aan A. Feber (1832-1847) en aan C.L.F. Trensdorff (1832-1834).
Bewaarplaats
naam: GA Bergen op Zoom
periode: 1847-1900
omvang: 2 meter
ontsluiting: Voorgeschiedenis en inventaris van het archief van de Bank van Lening te Bergen op Zoom.
Bank van Lening Delft
(1676-1923).
Bewaarplaats
naam: GA Delft
periode: 1676-1923
omvang: 12 meter
ontsluiting: I.W.L.A. Caminada, Inventaris van het archief van de commissarissen van de Bank van Lening te Delft 1676-1923 (Delft, 1970).
Bank van Lening Eindhoven
Bewaarplaats
naam: SA Regio Eindhoven
periode: 1853-1876
ontsluiting: inventaris.
Bank van Lening Groningen
Bewaarplaats
naam: Groninger Archieven
omvang: 27,3 meter
periode: 1680-1948
ontsluiting: Inventaris van het archief van de Bank van Lening.
Bank van Lening Haarlem
(1628-1958). In 1941 als aparte afdeling in de Volkskredietbank van Haarlem opgegaan.
Bewaarplaats
naam: Archiefdienst voor Kennemerland
omvang: 4,5 meter
ontsluiting: inventaris.
Bank van Lening Leeuwarden
Bewaarplaats
naam: Historisch Centrum Leeuwarden
periode: 1835-1935
omvang: 3 meter
ontsluiting: Inventaris van het archief van de Stadsbank van Lening 1835-1935 (Leeuwarden 1960).
Bank van Lening Schiedam
(1317?-?).
Bewaarplaats
naam: Schiedams Archief
omvang : 1 meter
periode: 1861-1877
inhoud: financiële administratie 1861-1877.
Bank van Lening Maastricht
Bewaarplaats
naam: Rijksarchief Limburg
periode: 1670-1710
opmerking: onderdeel van het familiearchief De Bounam de Rijckholt.
Bank van Lening Montfoort
Bewaarplaats
naam: Streekarchief Rijnstreek
periode: 1651-1809
omvang: 0,1 meter.
Bank van Lening Rotterdam (Leenbank)
Bewaarplaats
naam: GA Rotterdam
periode: 18e eeuw
ontsluiting: inventaris.
Bank van Lening Venlo
(1723-1804) en (1818-1850).
Bewaarplaats
naam: GA Venlo
omvang: 2 meter
ontsluiting: H. Hanssen Pr., Oud Archief der stad, Municipaliteit en gemeente Venlo (Venlo 1919); H. Op de Laack, Inventaris van het stedelijk archief van Venlo van 1814-1850 (z.p., z.j.).
Bank van Lening Woerden
Bewaarplaats
naam: Streekarchief Rijnstreek
periode: 1816-1852
ontsluiting: L.Cl.M. Peters, Inventaris van het archief der gemeente Woerden 1811-1936 (Woerden 1969).
Gemeentelijke Hulp- en Kredietbank Eindhoven
Bewaarplaats
naam: SA Regio Eindhoven
periode: 1937-1968
ontsluiting: nee.
Gemeentelijke Hypotheekbank Den Haag
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1909-1963
omvang: 64 meter
ontsluiting: inventaris.
Gemeentelijke Kredietbank Breda
Bewaarplaats
naam: Stadsarchief Breda
periode: 1942-1982
omvang: 0,6 meter
ontsluiting: P. Brekoo en J. Mathijssen Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Kredietbank te Breda 1942-1982 (Breda 1987).
Gemeentelijke Kredietbank Den Haag
(1949-    ). Voorlopers: Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank 's-Gravenhage, Bank van Leening 's-Gravenhage.
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1673-1963
omvang: 29 meter
ontsluiting: inventaris
inhoud: Bevat tevens het archief van de voorlopers.
Gemeentelijke Kredietbank Zwolle en Omstreken
Zwolle. Rechtsvorm stichting.
Bewaarplaats
naam: GA Zwolle
periode: 1951-1982
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee.
Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank 's-Gravenhage
(1939-1949). Voorloper: Bank van Leening 's-Gravenhage. Voortzetting: Gemeentelijke Kredietbank Den Haag.
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
Vormt een geheel met het archief van de Bank van Leening 's-Gravenhage en de Gemeentelijke Kredietbank Den Haag.
periode: 1673-1963
omvang: 29 meter
ontsluiting: inventaris.
Gemeentelijke Volks Kredietbank Vlaardingen
Bewaarplaats
naam: Stadsarchief Vlaardingen
periode: 1951-1992
ontsluiting: A.P. Hoekstra, Plaatsingslijst van de Gemeentelijke Volks Kredietbank Vlaardingen.
Gemeentelijke Volkskredietbank Hoogezand-Sappemeer
Bewaarplaats
naam: Gemeente Hoogezand-Sappemeer
periode: 1953-1984
omvang: onbekend
ontsluiting: M.B. Ahlte, T.S.A.M. van den Berg, T. Smedes, Inventaris van het Archief van het gemeentebestuur Hoogezand-Sappemeer (verwachte publicatie: 1999).
Gemeentelijke Volkskredietbank Leiden
(1939-1954). Voorloper: Bank van Leening Leiden.
Bewaarplaats
naam: GA Leiden
opmerking: is onderdeel van het archief van de Bank van Leening Leiden.
Gemeentelijke Volkskredietbank te Tilburg
(1940-1973).
Bewaarplaats
naam: Regionaal Historisch Centrum Tilburg
periode: 1940-1975
omvang: 15,5 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
toegankelijkheid: niet openbaar; voor inzage is schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris noodzakelijk.
Volkscredietbank Leeuwarden
Bewaarplaats
naam: Historisch Centrum Leeuwarden
periode: 1955-1982
omvang: 1 meter
ontsluiting: W.W. van Driel, Inventaris Stichting Volkscrediet Leeuwarden, 1955-1982 (Leeuwarden 1994).
Volkskredietbank van Haarlem en omliggende gemeenten
Haarlem (?-1968). Vanaf 1961 is de naam Gemeentelijke Volkskredietbank en sinds 1993 Stadsbank Haarlem.
Bewaarplaats
naam: Archiefdienst voor Kennemerland
periode: 1941-1965
omvang: 4,5 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
inhoud: bevat tevens stukken betreffende het Kennemer Financierings Instituut tot bemiddeling bij de financiering van aankopen in de detailhandel 1941-1960.
opmerking: niet openbaar zijn stukken uit de periode 1961-1965 van de Liquidatiecommissie van de Volkskredietbank van Haarlem en omliggende gemeenten.
Wisselbank Amsterdam
(1609-1820).
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1644-1833
omvang: 212 meter
ontsluiting: (gedeeltelijk) inventaris.
Wisselbank Delft
(1621-1635).
Verblijfplaats archief onbekend.
Wisselbank Middelburg
(1616-1879).
Verblijfplaats archief onbekend.
Wisselbank Rotterdam
(1635-1812).
Bewaarplaats
naam: GA Rotterdam
ontsluiting: inventaris.
Zeister stichting voor volkskrediet
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Zeist
periode 1952-1975
omvang: 0,5 m
ontsluiting: nee.
Contactorgaan Hypothecair Financiers
Amsterdam (1990-heden).
Bewaarplaats
naam: Nederlandse Vereniging van Banken
periode: 1990-heden
omvang: 6 meter
inhoud: correspondentie, notulen, financiële administratie.
Vereniging van Bemiddelaars in Onderhandse leningen
Amsterdam (1951-heden).
Bewaarplaats
naam: Nederlandse Vereniging van Banken
periode: 1951-heden
omvang: 15 meter
inhoud: stukken betreffende oprichting, correspondentie, notulen, jaarverslagen .
Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland
Amsterdam (1928-heden). Voorloper: Vereeniging van directeuren van financieringsmaatschappijen.
Bewaarplaats
naam: Nederlandse Vereniging van Banken
periode: 1928-heden
omvang: 69 meter
inhoud: stukken betreffende oprichting, correspondentie, notulen, financiële administratie, jaarverslagen, foto's, bureauzaken.
Vereniging van Wisselmakelaars
Amsterdam (1949-heden).
Bewaarplaats
naam: Nederlandse Vereniging van Banken
periode: 1949-
omvang: 12 meter
inhoud: stukken betreffende oprichting, correspondentie, notulen, jaarverslagen.

logo NEHA

Het BedrijfsArchieven Register Nederland (BARN) wordt onderhouden door het Nederlandsch Economisch Historisch Archief, dat zich aanbevolen houdt voor aanvullingen en opmerkingen.