BARN Index

NEHA: BedrijfsArchieven Register Nederland

81: Bankwezen: Spaarbanken


BARN

81: Bankwezen

 

ZOEK VERDER IN DE
NEHA/IISG CATALOGUS


Algemene Hulpbank Kampen
Voortgekomen uit de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1821) en later "Armenbank".
Bewaarplaats
naam: SNS Bankhistorisch Archief.
Bank der Bondsspaarbanken NV
Amsterdam (1971-?).
Bewaarplaats
naam: Fortis Bank Nederland NV
periode: 1969-heden
omvang: 1500 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, correspondentie, notulen, jaarverslagen.
Bonaventura Spaarbank
Woerden. Ook wel patroonsspaarbank genoemd.
Bewaarplaats
naam: SA Rijnstreek
periode: 1905-1971
omvang: 0,1 meter.
Bondsspaarbank Noordwijk
Voortzetting: Nutsspaarbank te 's-Gravenhage NV.
Bewaarplaats
naam: VSB 's-Gravenhage
periode: ?-1988
omvang: 100 meter.
Bondsspaarbank Vlaardingen
Bewaarplaats
naam: Stadsarchief Vlaardingen
omvang: 3,8 meter
ontsluiting: J.A.C. Mathijssen, Voorlopige plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank te Vlaardingen, later Bondsspaarbank te Vlaardingen 1823-1986 (Vlaardingen 1992)
Literatuur
J.A.C. Mathijssen, 'Lenen, lenen, betalen, betalen', in: Historisch Jaarboek 1994 van de Historische Vereniging Haarlem.
Bondsspaarbank Voorburg
(1903-    ). Voortzetting: Nutsspaarbank 's-Gravenhage NV.
Bewaarplaats 1
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1903-1950
omvang: 72 meter
toegang: inventaris. De inventaris is ook online beschikbaar (HTML)
Bewaarplaats 2
naam: VSB 's-Gravenhage NV
periode: 1950- .
Bondsspaarbank Westwoud
(1872-1980). Gefuseerd met de spaarbank Twisk tot Bondsspaarbank West-Friesland.
Bewaarplaats
naam: Archiefdienst Westfriese Gemeenten
omvang: 0,1 meter
inhoud: notulen 1955-1985.
Eerste Rotterdamse Hulpbank, NV De
's-Gravenhage.
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1923-1965
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee.
Eigen Hulp, Stichting Spaarbank
's-Gravenhage.
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1926-1982
ontsluiting: plaatsingslijst.
Eindhovense Spaarbank
Eindhoven (1872-1882).
Bewaarplaats
naam: SA Regio Eindhoven
periode: 1872-1882
ontsluiting: plaatsingslijst.
Gelders-Utrechtse Spaarbank
Wageningen.
Bewaarplaats
naam: GA Wageningen
onderdeel van het archief Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
periode: 1807-1940
omvang: 19 meter
ontsluiting: nee.
Gemeente Spaarbank Deventer
Bewaarplaats
naam: SAB Deventer
periode: 1841-1922, 1932-1943
omvang: 1 meter
ontsluiting: plaatsingslijst.
Gemeente Spaarbank Venlo
(1906-1977).
Bewaarplaats
naam: GA Venlo
omvang: 10 meter
ontsluiting: inventaris.
Haarlemsche Hulpbank
Bewaarplaats
naam: Archiefdienst voor Kennemerland
periode: 1849-1977
omvang: 1,3 meter
ontsluiting: nee
opmerking: stukken jonger dan 50 jaar zijn alleen na schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris te raadplegen.
Hulpbank Alkmaar
Bewaarplaats
naam: Regionaal Archief Noord-Kennemerland
periode: 1851-1955
omvang: 0,15 m
ontsluiting: manuscript-inventaris
opmerking: uitgaande van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Alkmaar.
Hulpbank Assen
Bewaarplaats
naam: Drents Archief
periode: 1868-1971
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee.
Hulpbank Breda
(1887-1948). Onstaan als Commissie van de Hulpbank, in 1903 voortgezet als de stichting Hulpbank te Breda.
Bewaarplaats
naam: Stadsarchief Breda
omvang: 1,5 meter
ontsluiting: C.M.D. Buijsen, Inventaris van de archieven van het departement Breda van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1815) 1816-1970 (1974) (Breda 1995).
Hulpbank Dordrecht
Bewaarplaats
naam: Stadsarchief Dordrecht
periode: 1851-1970
omvang: 11 meter
ontsluiting: inventaris.
Hulpbank Enkhuizen
Bewaarplaats
naam: Archiefdienst Westfriese Gemeenten
periode: 1906-1919
ontsluiting: nee.
Hulpbank Gorinchem
Bewaarplaats
naam: GA Gorinchem
periode: 1876-1938
omvang: 1 meter
ontsluiting: inventaris.
Hulpbank te 's-Gravenhage
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1851-1966
omvang: 4 meter
ontsluiting: inventaris. De inventaris is ook online beschikbaar (HTML)
Hulpbank Harlingen
Bewaarplaats
naam: Tresoar. Rijksarchief in Friesland
periode: 1853-1931
omvang: 0,45 meter
ontsluiting: inventaris. De inventaris is ook online beschikbaar.
Hulpbank Hoorn
Bewaarplaats
naam: Archiefdienst Westfriese Gemeenten
periode: 1863-1903
ontsluiting: nee
opmerking: onderdeel van het archief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Hulpbank Leeuwarden
Bewaarplaats
naam: Historisch Centrum Leeuwarden
periode: 1852-1963
omvang: (gehele archief) 8 meter
ontsluiting: J. Schaafsma, Inventaris der archieven van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Departement Leeuwarden (Leeuwarden, 1966).
Hulpbank Middelburg bij J.A. Tak & Co
Bewaarplaats
naam: GA Middelburg
periode: 1935
omvang: 1 meter.
Hulpbank Tiel
Bewaarplaats
naam: SA Tiel-Buren-Culemborg
periode: 1856-1959
omvang: 1 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
opmerking: onderdeel van het archief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Hulpbank Zutphen
Bewaarplaats
naam: GA Zutphen
periode: 1907-1940
ontsluiting: inventaris
opmerking: onderdeel van het archief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Hulpbank Zwolle
Bewaarplaats
naam: Historisch Centrum Overijssel
periode: 1850-1906
ontsluiting: in bewerking
opmerking: onderdeel van het archief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Katholieke Spaarbank te Breda
(1947-1969). Rechtsvorm: vereniging.
Bewaarplaats
naam: Stadsarchief Breda
omvang: 0,36 meter
ontsluiting: C.M.D. Buijsen, Inventaris van de archieven van het departement Breda van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1815) 1816-1970 (1974) (Breda 1995).
Leidsche Spaarkas
Leiden (1818-1959). Voortzetting: Nutsspaarbank te 's-Gravenhage NV.
Bewaarplaats 1
naam: GA Leiden
periode: 1818-1971
omvang: 0,2 meter
ontsluiting: Inventaris van het archief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen afdeling Leiden Spaarbank 1818-1971 (Leiden, z.j.)
Bewaarplaats 2
naam: VSB 's-Gravenhage
periode: 1965
ontsluiting: plaatsingslijst.
Martini-Spaarbank, Vereniging de
Franeker.
Bewaarplaats
naam: Tresoar. Rijksarchief in Friesland
periode: 1895-1974
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee.
Martinusspaarbank Bovenkarspel, St.
(?-1972). Overgenomen door de Amro Bank te Enkhuizen.
Bewaarplaats
naam: Archiefdienst Westfriese Gemeenten
omvang: 0,1 meter
periode: 1935-1971
inhoud: jaarrekeningen, statuten, overname 1972, spaarbankboekje.
Nederlanden, Spaarkasvereniging de
Franeker.
Bewaarplaats
naam: Tresoar. Rijksarchief in Friesland
onderdeel van het archief van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Franeker
periode: 1906-1931
ontsluiting: inventaris.
Nederlandsche Spaarbank Bond
Amersfoort (1907-heden). Voorloper: Nederlandsch Spaarbank-bureau (in 1936 overgenomen). In 1936 verhuisd naar Amsterdam. Sinds 1997 maken deel hiervan uit: Samenwerkende Groninger Bondsspaarbanken Groep NV, Stichting Bondsspaarbank Katwijk en Stichting Nutsspaarbank Zierikzee.
Bewaarplaats 1
naam: NEHA (tijdelijk)
periode: 1925-1992
omvang: 300 meter
ontsluiting: magazijnlijst
inhoud: stukken betreffende de oprichting, correspondentie, notulen, financiële administratie, stukken betreffende de directie, de leden, het personeel en gebouwen
opmerking: het archief is overgedragen aan het Gemeentearchief Amsterdam
Bewaarplaats 2
naam: SNS bank Nederland NV.
Nederlandse Middenstands Spaarbank
(1927-1990). Voortzetting: Regiobank.
Bewaarplaats
naam: Bedrijfshistorisch Archief ING (ING/Geschiedenis)
periode: 1927-1990
omvang: 10 meter
ontsluiting: plaatsingslijst.
Nutscredietbank-District Noord-Brabant, Centrale
Breda (1908-1968). Rechtsvorm: coöperatie.
Bewaarplaats
naam: Stadsarchief Breda
omvang: 1,36 meter
ontsluiting: C.M.D. Buijsen, Inventaris van de archieven van het departement Breda van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1815) 1816-1970 (1974) (Breda 1995).
Nutshulpbank Utrecht
Nevenactiviteit van het Departement Utrecht van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Bewaarplaats
naam: Het Utrechts Archief
periode: 1852-1983
omvang: 1 meter
ontsluiting: inventaris.
Nutsspaarbank Andijk-Wervershoof
(1864-1986). Gefuseerd met Bondsspaarbank West-Friesland.
Bewaarplaats
naam: Archiefdienst Westfriese Gemeenten
omvang: 0,2 meter
inhoud: notulen (1957-1984), manuscript met aantekeningen over de geschiedenis van de Spaarbank 1843-1952 uit het Nutsdepartement.
Nutsspaarbank Breda
(1818-1972). In 1972 gefuseerd met Katholieke Spaarbank Breda. Opvolger: VSB-bank Breda.
Bewaarplaats
naam: Stadsarchief Breda
omvang: 3,4 meter
ontsluiting: C.M.D. Buijsen, Inventaris van de archieven van het departement Breda van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1815) 1816-1970 (1974) (Breda 1995)
opmerking: het archiefblok bevat tevens de Hulpbank Breda, de Coöperatieve Centrale Nutscredietbank-District Noord-Brabant en de Vereniging Katholieke Spaarbank te Breda.
Nutsspaarbank Brouwershaven
Bewaarplaats
naam: GA Schouwen-Duiveland
periode: (1847) 1879-1903
omvang: 1 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
opmerking: onderdeel van het archief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Schouwen, later Brouwershaven.
Nutsspaarbank Buren (Gld)
Bewaarplaats
naam: SA Tiel-Buren-Culemborg
periode: 19e-20e eeuw
ontsluiting: inventaris.
Nutsspaarbank Delden
(1904-1978). Voortzetting: in 1978 gefuseerd met (overgenomen door) de Bondsspaarbank voor Twente.
Bewaarplaats
naam: Historisch Centrum Overijssel
periode: 1848-1978
omvang: 4 meter
ontsluiting: plaatsingslijst.
Nutsspaarbank Dokkum
Opvolger: Raiffeisenbank Dokkum, later Rabobank Dokkum.
Bewaarplaats: Streekarchivariaat Noordoost-Friesland
omvang: 0,15 meter
ontsluiting: Inventaris van het archief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen departement Dokkum
inhoud: gedeponeerd archief over de periode 1881-1905 met ingekomen correspondentie, 1 kasboek en 1 crediteurenboek.
Nutsspaarbank Enkhuizen
(1818 -1980). Voortzetting: VSB Westfriesland.
Bewaarplaats
naam: Archiefdienst Westfriese Gemeenten
omvang: 0,3 meter
inhoud: plaatsingslijst.
Nutsspaarbank Gouda
Bewaarplaats
naam: Streekarchiefdienst Hollands Midden
periode: circa 1900
omvang: 1 meter
opmerking: uitgaande van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Nutsspaarbank 's-Gravenhage NV
(1818-). Voorlopers: Leidsche Spaarbank, Bondsspaarbank Noordwijk, Bondsspaarbank Voorburg, Nutsspaarbank Scheveningen.
Bewaarplaats 1
naam: Haags Gemeentearchief
onderdeel van het archief Departement 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
periode: 1818-1954
omvang: 1 meter
ontsluiting: G. 't Hart, Inventaris van het archief van het Departement 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1796-1940 ('s-Gravenhage, 1967). Deze inventaris is ook online beschikbaar (HTML)
Bewaarplaats 2
naam: VSB 's-Gravenhage
periode: 1950-heden
omvang: 1000 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
opmerkingen: De VSB 's-Gravenhage beheert tevens een deel van het archief van de Leidsche Spaarbank, Nutsspaarbank Scheveningen, Bondsspaarbank Voorburg en Bondsspaarbank Noordwijk.
Nutsspaarbank Holwerd
Opvolger: Raiffeisenbank, later Rabobank Holwerd.
Bewaarplaats
naam: Streekarchivariaat Noordoost-Friesland
omvang: 1 meter
ontsluiting: Inventaris van het archief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen departement Holwerd 1820-1974
opmerking: gedeponeerd archief over de periode 1856-1974 met statuten, notulen, rente-, kas-, groot-, rekening-courant en inlegboeken, jaarrekeningen.
Nutsspaarbank Hoogkarspel
(1854-198?).
Bewaarplaats
naam: Archiefdienst Westfriese Gemeenten
omvang: 0,1 meter
inhoud: notulenboeken (1932-1966), reglement van de Spaarbank (1854).
Nutsspaarbank Hoogwoud
(?-1977).
Bewaarplaats
naam: Archiefdienst Westfriese Gemeenten
omvang: 0,5 meter
periode: 1965-1977
inhoud: notulenboeken, jaarrekeningen, grootboeken, verzamelstatenboek, stukken betreffende de fusie in 1977.
Nutsspaarbank Joure
Bewaarplaats
naam: Tresoar. Rijksarchief in Friesland
periode: 1839-1976
omvang: onbekend
ontsluiting: nee
opmerking: onderdeel van het archief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen departement Joure
Literatuur
P.R. van der Zee, Het Nut en de Vlecke, nutsdepartement Joure, 1822-1997 (Joure, 1997).
Nutsspaarbank Leeuwarden
Bewaarplaats
naam: Historisch Centrum Leeuwarden
periode: 1858-1956
omvang: (gehele archief) 8 meter
ontsluiting: J. Schaafsma, Inventaris der archieven van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Departement Leeuwarden (Leeuwarden, 1966).
Nutsspaarbank Makkum
Bewaarplaats
naam: Tresoar. Rijksarchief in Friesland
onderdeel van het archief Departement Makkum van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
periode: 1851-1966
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee.
Nutsspaarbank Moordrecht
Bewaarplaats
naam: SA Hollands Midden
periode: 1900
omvang: 0,6 meter
ontsluiting: nee
opmerking: uitgaande van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Nutsspaarbank Nijmegen
Bewaarplaats
naam: GA Nijmegen
periode: 1819-1833
omvang: 1 meter
ontsluiting: inventaris
opmerking: onderdeel van het archief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen departement Nijmegen.
Nutsspaarbank Oudkarspel
Bewaarplaats
naam: Regionaal Archief Noord-Kennemerland
periode: 1867-1945
omvang: 0,35 meter
ontsluiting: manuscript-inventaris.
Nutsspaarbank Scheveningen
(1869-). Voortzetting: Nutsspaarbank te 's-Gravenhage NV.
Bewaarplaats 1
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1869-1950
omvang: 10 meter
ontsluiting: inventaris. De inventaris is ook online beschikbaar (HTML)
Bewaarplaats 2
naam: VSB 's-Gravenhage
periode: 1950-
omvang: 100 meter
ontsluiting: plaatsingslijst.
Nutsspaarbank Sluis
Bewaarplaats
naam: GA Aardenburg
periode: 1828-1887
omvang: 1 meter
ontsluiting: inventaris
opmerking: onderdeel van het archief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen departement Sluis.
Nutsspaarbank Termunten
(1856-). Rechtsvorm: Stichting.
Bewaarplaats
naam: Groninger Archieven
omvang: 1,3 meter
ontsluiting: Plaatsingslijst van het archief van de Nutsspaarbank "Termunten", 1864-1973.
Nutsspaarbank Tholen
Oprichting: 1834.
Bewaarplaats
naam: Gemeente Tholen
omvang: 0,1 meter
ontsluiting: inventaris (1784) 1799-1802, 1833-heden (1977)
1802, 1833-1977
Onderdeel van het archief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen departement Tholen.
Nutsspaarbank Veendam
Bewaarplaats
naam: Groninger Archieven
ontsluiting: Plaatsingslijst van archiefstukken afkomstig van het Veenkoloniaal Museum te Veendam, 19e en 20e eeuw
omvang: 0,01 meter
inhoud: 4 accountantsrapporten
opmerking: archiefstukken afkomstig van het Veenkoloniaal Museum te Veendam.
Nutsspaarbank Voorburg
Vanaf 1922 voortgezet als Nutsspaarbank Voorburg-Rijswijk.
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1854-1949
omvang: 1 meter
ontsluiting: inventaris.
Nutsspaarbank Waalwijk
Bewaarplaats
naam: GA Waalwijk
periode: 1850-1899
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee.
Nutsspaarbank Wageningen
Bewaarplaats
naam: GA Wageningen
onderdeel van het archief Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
periode: 1807-1940
omvang: 19 meter
ontsluiting: nee.
Nutsspaarbank West-Nederland
Haarlem (1910-1970).
Bewaarplaats
naam: Archiefdienst voor Kennemerland
periode: 1817-1987
omvang: 7 meter
ontsluiting: Y.S.M. de Haan, Inventaris van het archief van het Departement Haarlem van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1789-circa 1970 (Haarlem 1986)
NB: de periode 1970 tot 1987 is nog niet ontsloten
opmerking: voor raadpleging van de stukken na 1957 is schriftelijk machtiging door de raad van bestuur van de VSB Bank nodig.
Nutsspaarbank Winkel
Bewaarplaats
naam: Archiefdienst Westfriese Gemeenten
omvang: 2 meter
periode: 1848-1992
ontsluiting: plaatsingslijst.
Nutsspaarbank Woerden
Opvolger: VSB Bank Woerden.
Bewaarplaats
naam: Streekarchief Rijnstreek
periode: 1890-1973
ontsluiting: plaatsingslijst.
Nutsspaarbank Wolvega
Bewaarplaats
naam: Tresoar. Rijksarchief in Friesland
onderdeel van het archief Departement Wolvega van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
periode: 1886-1927
ontsluiting: nee.
Nutsvoorschotbank Scheveningen
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1903-1969
omvang: 7 meter
ontsluiting: inventaris.
Oostzaner Spaar- en Beleggingsbank
Oostzaan. Rechtsvorm: NV.
Bewaarplaats 1
naam: SA Waterland
periode: 1924-1942
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee
Bewaarplaats 2
naam: GA Zaanstad
periode: 1924-1950
omvang: 1 meter
ontsluiting: plaatsingslijst.
Providentia
Enschede.
Bewaarplaats
naam: KDC
onderdeel van het archief Ariëns
periode: 1915-1926.
Roermondsche Spaarbank-Vereeniging
Bewaarplaats
naam: GA Roermond
periode: 1879-1969
omvang: 1 meter
ontsluiting: inventaris.
Rotterdamsche Credietbank
's-Gravenhage. Rechtsvorm: NV. Naamswijziging: NV Voorschotbank v/h Rotterdamse Credietbank. Voortzetting sinds 1976: BV Voorschotbank Rotterdamse Credietbank.
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1911-1985
omvang: 3 meter
ontsluiting: nee.
Rijkspostspaarbank
Amsterdam (1881-1986). Voortzetting: Postbank NV.
Bewaarplaats 1
naam: Bedrijfshistorisch Archief ING (ING/Geschiedenis)
periode: 1881-1986
omvang: 100 meter
Bewaarplaats 2
naam: ARA
ontsluiting: geautomatiseerde archiefcode
inhoud: stukken betreffende de oprichting, correspondentie, notulen, financiële administratie, stukken betreffende de directie, het personeel en gebouwen, jaarverslagen, fotoboeken, spaarboekjes, zegelboekjes, personeelsbladen.
Schoolspaarbank Hoorn
Bewaarplaats
naam: Archiefdienst Westfriese Gemeenten
periode: 1879-1886
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee.
SNS Bank Nederland NV
Bewaarplaats
naam: SNS Bankhistorisch Archief
opmerking: een Bankhistorisch Archief is in oprichting.
Spaar- en Hulpbank van het Departement Doesborgh van de Maatschappij tot het Nut van 't Algemeen
Bewaarplaats
naam: SA De Liemers en Doesburg
omvang: 1 meter
periode: 1843-1888
ontsluiting: Inventaris van het archief van de Maatschappij tot het Nut van 't Algemeen Departement Doesborgh.
Spaar- en Hulpkas Vereeniging Rotterdam
Bewaarplaats
naam: GA Rotterdam
periode: 1852-1897
omvang: 1 meter
ontsluiting: inventaris.
Spaar- en Waarborgkas te Woerden
Bewaarplaats
naam: Streekarchief Rijnstreek
periode: 1840-1854
ontsluiting: inventaris.
Spaarbank 1845
Barneveld.
Bewaarplaats
naam: Gemeente Barneveld
periode: 1845-1860
omvang: 8 meter
ontsluiting: nee
toegankelijkheid: slechte materiële staat.
Spaarbank Adolf Kolping
Amsterdam.
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1937-1949
opmerking: het archief maakt deel uit van het archief van de Sint Jozef Gezellen Vereniging met verwante archiefvormers.
Spaarbank Anno 1820
Schiedam (1820-). Opvolgers: Bondsspaarbank en VSB-Bank Schiedam-Vlaardingen NV.
Bewaarplaats 1
naam: Schiedams Archief
periode: 1820-1973
omvang: 10 meter
inhoud: inleg-administratie, hypotheekregisters, kas-, bank- en giroboeken
ontsluiting: nee
Bewaarplaats 2
naam: VSB-Bank Schiedam-Vlaardingen
periode: 1974-heden.
Spaarbank CVB
Utrecht (1920-). Rechtsvorm: NV.
Bewaarplaats
naam: onbekend adres
omvang: 1000 meter
ontsluiting: nee
inhoud: jaarverslagen.
Spaarbank Dirksland
Bewaarplaats
naam: ARA
periode: 1873-1896
omvang: 1 meter
ontsluiting: P.F.A. Vrolijk, De archieven van de voormalige gemeente Dirksland ('s- Gravenhage, 1981).
Spaarbank Elst (Gld)
Bewaarplaats
naam: Gemeente Elst
periode: 1871-1886
omvang: 1 meter
ontsluiting: inventaris.
Spaarbank Holwierde
Rechtsvorm: vereniging.
Bewaarplaats
naam: Groninger Archieven
omvang: 0,25 meter
ontsluiting: Archief van de Vereniging tot oprichting en instandhouding eener Spaarbank te Holwierde, na 1952 De Spaarbank te Holwierde, 1865-1976.
Spaarbank Keppel
Hummelo en Keppel.
Bewaarplaats
naam: Streekarchivariaat Regio Achterhoek
periode: 1895-1965
omvang: 0,6 meter.
Spaarbank Twisk
(1854-1980). Opvolger: Bondspaarbank West-Friesland.
Bewaarplaats
naam: Archiefdienst Westfriese gemeenten
omvang: 0,1 meter
ontsluiting: plaastingslijst.
Spaarbank IJlst
Bewaarplaats
naam: Tresoar. Rijksarchief in Friesland
periode: 1929-1969
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee.
Spaarbank van de Fabrieksschool
Enschede.
Bewaarplaats
naam: GA Enschede
periode: 1884-1887
omvang: 1 meter
ontsluiting: inventaris.
Spaarbank van het Oud-Diaken Gezelschap te Appingedam
Bewaarplaats
naam: Groninger Archieven
periode: 1974-1973
omvang: 2 meter
ontsluiting: Plaatsingslijst van het archief van het oud-diakengezelschap te Appingedam en de spaarbank van dit gezelschap, 1863-1973.
Spaarkas voor kinderen uit de arbeidersstand
Leeuwarden.
Bewaarplaats
naam: Historisch Centrum Leeuwarden
periode: 1887-1920
omvang: 0,05 meter
ontsluiting: plaatsingslijst.
Spaarvereeniging De Nederlanden
Franeker.
Bewaarplaats
naam: Tresoar. Rijksarchief in Friesland
periode: 1906-1931
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee.
Tilburgsche Spaarbank
Opgericht door de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Nijverheid departement Tilburg. Opgeheven in 1990; de spaarrekeningen gingen over naar de Rabobank Tilburg.
Bewaarplaats
naam: GA Tilburg
omvang: 23 meter
ontsluiting: F.F.M. van den Kieboom, Inventaris van de archieven van de Tilburgsche Spaarbank, 1871-1991 (Tilburg 1993)
inhoud: bevat tevens het archief van de Commissie van Bouwhypotheken over de periode 1896-1967.
Veghelse Spaarbankvereniging
Bewaarplaats
naam: SA Langs Aa en Dommel
periode: 1875-1923
omvang: 1 meter
ontsluiting: F.A. Hertman en W.H. Cornelissen, Inventaris van de archieven van de Gemeente Veghel 1811-1936 (Veghel, 1978).
VSB Bank
Utrecht (1983-heden). Voorlopers zijn vele (Nuts)spaarbanken in Nederland.
Bewaarplaats
naam: Fortis Archiefbeheer Schiedam
periode: 1818-1994
omvang: 185 meter
ontsluiting: inventarisatie is gaande
opmerking: toegang via Fortis Bank Nederland.
Verenigde Spaarbank Nederland (VSB)
Bewaarplaats
naam: Gemeentearchief Amsterdam
periode: 1920-1990
omvang: 53 meter
opmerking: het archief is toegankelijk na toestemming Fortis Bank Nederland.
Vereniging De Spaarkas
Leeuwarden.
Bewaarplaats
naam: Historisch Centrum Leeuwarden
periode: 1848-1963
omvang: 0,05 meter
ontsluiting: plaatsingslijst.
Volksvoorschotbank met Spaarkas
Rotterdam. Rechtsvorm: coöperatie.
Bewaarplaats naam: GA Rotterdam
onderdeel van het archief Departement Rotterdam der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
periode: 1905-1959
omvang: 1 meter
ontsluiting: inventaris.
Voorschot- en Spaarbank voor Bergum, Garijp en Suameer
Tietjerk. Rechtsvorm: coöperatie. In 1952 overgenomen door Kingma's Bank.
Bewaarplaats
naam: Tresoar. Rijksarchief in Friesland
periode: 1894-1943
omvang: 1 meter
ontsluiting: plaatsingslijst.
Voorschotbank Rotterdamse Credietbank, BV
Rotterdam (1976-?). Voorloper: NV Rotterdamsche Credietbank.
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1911-1985
omvang: 3 meter
ontsluiting: nee.
Voorschotbank voor Zuid-Afrika
Amsterdam.
Bewaarplaats
naam: Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging
periode: 1896-1907.
Voorschotvereniging en Spaarbank Goes
Rechtsvorm: coöperatie.
Bewaarplaats
naam: GA Goes
periode: 1875-1962
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee.
Zaanlandsche Spaar- en Voorschotbank / Zaanlandsche Bank
Krommenie. 1904-1935). Rechtsvorm: NV. Sinds 1914 onder de naam Zaanlandsche Bank. Geliquideerd.
Bewaarplaats
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1910-1951
omvang: 0,3 meter
ontsluiting: dossierinventaris
toegankelijk: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek.

logo NEHA

Het BedrijfsArchieven Register Nederland (BARN) wordt onderhouden door het Nederlandsch Economisch Historisch Archief, dat zich aanbevolen houdt voor aanvullingen en opmerkingen.