Bijzondere Collecties NEHA

C.A.A. en L.C. Dudok de Wit, Breukelen

Signatuur Bijzondere Collecties 469
Periode 1874-1913
Omvang 0,04 m.
Verwerving Hartkamp 1924/1925
Systematische indeling J. Personen en families; Personen

Nadere omschrijving

Albums met knipsels en ander materiaal betreffende het leven van Bram en Kees Dudok de Wit, samengesteld door A.Th. Hartkamp.

De beroepsverzamelaar A.Th. Hartkamp voelde ongetwijfeld grote verwantschap met de twee broeders Dudok de Wit, die getuige de correspondentie ook deel uitmaakten van zijn kennissenkring. Evenals Hartkamp kenmerkten de beide broers zich door een grote gedrevenheid in hun excentriciteit en voorliefde voor het organiseren van tentoonstellingen.

Leonard Corneille ("Kees") Dudok de Wit werd in 1843 geboren te Amsterdam. Zijn grootvader had als suikerhandelaar een fortuin bijeengegaard dat later samen met het landgoed "Slangevecht" werd geërfd door de twee broers. In 1865 verliet Kees het ouderlijk huis en reisde af naar Java om een voettocht te ondernemen van het uiterste oosten van het eiland naar het uiterste westen, een tocht die hij in zes maanden tijd volbracht. Vervolgens bereisde hij de Molukken, China en Japan vanwaar vandaan hij talrijke kunstvoorwerpen naar Nederland bracht die de basis zouden vormen voor zijn later collectie.
In 1874 ondernam hij een voettocht naar Parijs en in 1875 liep hij in 26 dagen naar Wenen. In 1876 ging hij naar de Verenigde Staten waar hij nog enkele malen terug zou komen. In 1880 organiseerde hij een eerste tentoonstelling van de door hem meegebrachte voorwerpen en in 1889 richtte hij zelfs een deel van het landgoed "Slangevecht" in als museum. Hierdoor groeide zijn populariteit snel, getuige de grote aantallen krantenartikelen die over hem en zijn excentrieke levenswijze verschenen. L.C. Dudok de Wit overleed op 29 maart 1913 te Breukelen. Nog geen vier maanden daarna kwam zijn verzameling op de veiling bij Roos & Co in Amsterdam.
Zijn broer C.A.A. Dudok de Wit ("Bram") verwierf de bijnaam "Minister van Sport" door het organiseren van talloze wedstrijden en competities in vele van takken van sport en door de ruime donaties. In tegenstelling tot Kees hield Bram zich wel met de suikerhandel bezig; zo was hij geruime tijd directeur van de vennootschap "Handelsonderneming van Dudok de Wit, Matthes en Bormeester". Kort na de eeuwwisseling wilde hij echter ook niet achterblijven bij zijn broer en in 1901 vertrok hij voor een jaar naar Nederlands-Indië. Met de foto's die hij daar maakte organiseerde hij na terugkomst een tentoonstelling in Concordia in Amsterdam. In 1904 ondernam hij een wereldreis en deed toen onder andere het Middellandse-Zee-gebied, Nederlands-Indië, Japan en de Verenigde Staten aan. Hij deed regelmatig verslag van zijn reis in Het Nieuwsblad. C.A.A. Dudok de Wit overleed in mei 1912.

Inventaris
 1. L.C. DUDOK DE WIT
  1. Plakboek met knipsels, ansichtkaarten, souvenirs en een brief van A.Th. Hartkamp d.d. 30 sept 1881, 1844-1905, 1 katern.
  2. Idem, 1905-1909, katern.
  3. Plakboek met knipsels "Museum Slangevecht", 1889-1905, 1 katern.
  4. Losse knipsels, 1913-1915.
  5. L.C. Dudok de Wit: Herinneringen ontleend aan reizen te Water, te Voet, te Paard en per Spoor, particuliere uitgave, Amsterdam, 1881.
  6. Cornelis J.E. Bosmans, Een wereldvermaard "Landlooper", particuliere uitgave, 's-Gravenhage, 1903.
  7. E.W. de Jong, L.C. Dudok de Wit. A Visit to "Slangevecht", Breukelen, particuliere uitgave, Amsterdam, 1906.
 2. C.A.A. DUDOK DE WIT
  1. Knipsels, invitaties, menu's gedichten en andere souvenirs, 1897-1904, katern.
  2. Idem, 1904-1909, 1 katern.
  3. Knipsels en ansichten betreffende de wereldreis van C.A.A. Dudok de Wit, 1904-1905, 1 katern.
  4. Idem, 1905-1908.
  5. Losse knipsels, 1905-1912.
top