W3VL: Labor History Logo Conferences

Consumptie en detailhandel in de Lage Landen, 1600-2000

Place: Centraal Faciliteitengebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden, zaal 147
20 April 2004

Op dinsdag 20 april 2004 organiseert de Opleiding Geschiedenis van de Universiteit Leiden in samenwerking met de werkgroep Stedengeschiedenis een studiedag getiteld 'Consumptie en detailhandel in de Lage Landen, 1600-2000'. De studiedag is gratis voor eenieder toegankelijk. Informatie kan worden ingewonnen bij Thimo de Nijs (071-527 2736) of Jan van den Noort (010-436 6014). Graag ontvangen we voor 10 april bericht van uw komst via T.A.H.de.Nijs@let.leidenuniv.nl of voornoemde telefoonnummers.